Rynek finansowy: Kronika – październik 2015

BANK 2015/10

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Gdy obniżane są prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach, to oczekiwania dotyczące krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej pozostają stabilne, choć najważniejsze wskaźniki dla Polski (szacowane tempo wzrostu PKB - 3,7 proc. w 2015 r. i 3,6 proc. w 2016 r.), Węgier (3,0 i 2,5 proc.) i Czech (4,3 i 2,4 proc.) świadczą o pewnym osłabieniu dynamiki w ciągu ostatnich miesięcy. W przeciwieństwie do innych rynków wschodzących, znaczące i trwałe obniżenie tempa wzrostu PKB w Chinach miałoby niewielki wpływ na kraje Europy Środkowej i Południowo- Wschodniej, gdyż bezpośrednia wymiana handlowa z Państwem Środka nie jest znacząca - wynika z Raportu Raiffeisen Research.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Gdy obniżane są prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach, to oczekiwania dotyczące krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej pozostają stabilne, choć najważniejsze wskaźniki dla Polski (szacowane tempo wzrostu PKB - 3,7 proc. w 2015 r. i 3,6 proc. w 2016 r.), Węgier (3,0 i 2,5 proc.) i Czech (4,3 i 2,4 proc.) świadczą o pewnym osłabieniu dynamiki w ciągu ostatnich miesięcy. W przeciwieństwie do innych rynków wschodzących, znaczące i trwałe obniżenie tempa wzrostu PKB w Chinach miałoby niewielki wpływ na kraje Europy Środkowej i Południowo- Wschodniej, gdyż bezpośrednia wymiana handlowa z Państwem Środka nie jest znacząca - wynika z Raportu Raiffeisen Research.

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Resort podkreśla w uzasadnieniu, że jego celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawodawstwa unijnego oraz uporządkowanie naszych regulacji. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami projekt wprowadza trzyipółletni okres przejściowy w stosowaniu limitu interchange dla organizacji płatniczych, które mają mniej niż 3 proc. udziału w rynku. W Polsce działają obecnie dwie takie organizacje – American Express i Diners Club.

TRANSAKCJE

Haitong Bank, S.A. Oddział w Polsce wspierał Best S.A. w procesie przejęcia pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. Umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 29,43 proc. akcji za 152,3 mln zł podpisano 9 września. W niedługim czasie Best planuje zwiększyć swoje udziały w Kredyt Inkaso do blisko 33 proc. To pierwsza transakcja zrealizowana przez zespół Haitong w Warszawie po przejęciu banku działającego wcześniej pod marką BESI przez chińskiego inwestora. Transakcję zakupu przez Haitong Securities Co. Ltd. sfinalizowano 7 września 2015 r.

Za 200 mln zł BGŻ BNP Paribas przejmie Sygma Bank, jednego z największych wydawców kart kredytowych na polskim rynku. Sygma ma ponad milion klientów, z czego na koniec czerwca 700 tys. posiadało kartę kredytową. Transakcja powinna zostać sfinalizowana do końca roku. Połączony BGŻ BNP Paribas ma ok. 100 tys. kart kredytowych.

PKO Bank Polski został wybrany w przetargu na prowadzenie skonsolidowanych rachunków funduszy oraz rachunków ZUS, a także realizację wypłat masowych przez kolejne 4 lata. Współpraca obu podmiotów rozpoczęła się trzy lata temu. PKO PB jest wiodącym partnerem największych firm i podmiotów sektora publicznego. Jest także liderem w zakresie usług dla klientów sektora samorządowego. Udział banku w finansowaniu samorządów kredytami ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: