Rynek finansowy: Kronika – styczeń 2016

BANK 2016/01

WYDARZENIA Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatkiem w wysokości 0,44 proc. w skali roku zostaną objęte banki (krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych), zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe. W przypadku banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych wartość aktywów wolnych od podatku wynosi 4 mld zł. Dla ubezpieczycieli jest to 2 mld zł, a dla firm pożyczkowych 200 mln zł.

Na podstawie informacji banków,
publikacji prasowych oraz danych z portali ekonomicznych
opracował J. Grobicki

Kancelaria Prezydenta przedstawiła propozycję pomocy dla tzw. frankowiczów. Sugeruje się kilka wariantów rozwiązań. Klient banku będzie mógł zdecydować, czy chce spłacać resztę zadłużenia po tzw. sprawiedliwym kursie (nie będzie możliwości powrotu do płynnego kursu). Ten “sprawiedliwy kurs”, będzie wyliczany dla każdego kredytobiorcy odrębnie na podstawie stworzonego algorytmu. Całe ryzyko wynikające ze wzrostu kursu franka byłoby po stronie banku. Zamiast przewalutowania kredytobiorca będzie mógł oddać bankowi dom, co miałoby być równoznaczne z automatyczną spłatą kredytu. Tego samego dnia wieczorem, agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+ z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: