Rynek Finansowy: Kronika – styczeń 2018

BANK 2018/01

WydarzeniaGłówny Urząd Statystyczny poinformował, że indeksy optymizmu spadły do najniższego poziomu od kwietnia ub.r. Było to związane przede wszystkim z oczekiwanym pogorszeniem kondycji samych gospodarstw domowych. Szczegółowych danych nie ma, ale niewykluczone, że ma to związek z obawami przed wzrostem cen.

WydarzeniaGłówny Urząd Statystyczny poinformował, że indeksy optymizmu spadły do najniższego poziomu od kwietnia ub.r. Było to związane przede wszystkim z oczekiwanym pogorszeniem kondycji samych gospodarstw domowych. Szczegółowych danych nie ma, ale niewykluczone, że ma to związek z obawami przed wzrostem cen.

Według danych Eurostatu w III kw. ub.r. miejsca pracy w przemyśle wracały z Polski do strefy euro. Ubyło ich u nas aż 96 tys. Prawie tyle samo pojawiło się w strefie euro. Odpływ pracowników produkcji zanotowano też w Wielkiej Brytanii – o 44 tys. Najwięcej nowych miejsc pracy pojawiło się we Włoszech i Hiszpanii.

Związek Banków Polskich deklaruje włączenie się do prac mających na celu wypracowanie stanowiska w obszarze kryptowalut. Rosnące zainteresowanie społeczne obrotem nimi oraz udział w nim osób i podmiotów bez odpowiedniego doświadczenia i świadomości ryzyka może narażać uczestników tego rynku na wymierne straty. Kryptowaluty mogą być wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze, działające w skali międzynarodowej. – W pełni podzielamy poglądy Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące różnych rodzajów ryzyka związanych z udziałem w obrocie kryptowalutami, w tym dotyczące braku powszechnej akceptowalności oraz możliwości utraty środków z powodu kradzieży lub defraudacji. Nie są to pieniądze emitowane przez bank centralny jakiegokolwiek państwa – oświadczył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Technologie

Bankowość internetowa i mobilna to wciąż najpopularniejszy kanał zdalnego dostępu do konta. Z danych, opublikowanych w raporcie „Polska bankowość w liczbach – III kw. 2017” (PRNews.pl) wynika, że banki mają łącznie ponad 33 mln klientów z umowami o dostęp do e-bankowości. To o 3 mln więcej niż rok wcześniej. Czołówka nie ulega zmianom – najwięcej umów mają podpisane banki PKO BP, mBank i ING Bank Śląski. Ankietowane banki mają łącznie 9 mln klientów bankowości mobilnej, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. Użytkownicy bankowości mobilnej to w tym przypadku osoby, które logują się na swoje konto z urządzeń przenośnych. Jest to szeroka definicja, bo obejmuje nie tylko klientów korzystających z aplikacji mobilnych i serwisów RWD (lite), ale także osoby, które wchodzą do zwykłego serwisu (np. dużego iPKO czy standardowego systemu transakcyjnego mBanku) z poziomu tabletu.

„Global Banking Apps 2017” to najbardziej aktualne i kompleksowe opracowanie dotyczące UX aplikacji bankowych na świecie. Głównymi elementami analizy były landing page, nawigacja oraz proces rejestracji i logowania w strefie unsecure (przed zalogowaniem) oraz landing page i funkcje w obszarze secure (po zalogowaniu). W obydwu obszarach – unsecure oraz secure, stworzono także ranking pięciu najlepszych aplikacji bankowych. Na pierwszym miejscu, w strefie unsecure znalazła się aplikacja Commonwealth Bank z Australii. W tej sekcji wyróżniona została także mobilna aplikacja Industrial and Commercial Bank of China, która znalazła się na piątym miejscu. Drugie miejsce w obszarze secure (po zalogowaniu) zajęła aplikacja Banku ING BS. Moje ING wyróżnione zostało m.in. ze względu na bardzo dobrą użyteczność – UX score wyniósł 87%.

Produkty

Od stycznia obowiązują nowe wskaźniki w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Faktyczna zmiana będzie jednak dotyczyła jedynie województwa pomorskiego. Co prawda BGK nie opublikował jeszcze nowych wartości, ale z wyliczeń Expandera wynika, że będą one istotnie wyższe niż obecnie. W Gdańsku limit ceny m2 nowego mieszkania wyniesie 5746,40 zł, a dla lokali z rynku wtórnego 4701,60 zł za m2. Wzrost wskaźnika przełoży się również na wzrost wysokości dopłat. Na przykład, rodzina z dwojgiem dzieci kupująca nowe mieszkanie w Gdańsku o powierzchni 50 m2 lub większe otrzyma 52 240 zł, czyli o 3720 zł więcej niż dotychczas.

BIK przeprowadziło analizy, z których wynika, że niezależnie od dnia tygodnia, od poniedziałku do piątku udziela się tyle samo kredytów mieszkaniowych. Kredyty gotówkowe to rzadkość w weekendy – tylko 6,4% z udzielanych w całym tygodniu przypada na weekend. Natomiast w niedziele sprzedaje się dużo kart kredytowych (12%), a kredyty ratalne udzielone w weekend to niemal ¼ (23%) łącznej sprzedaży całego tygodnia. Impulsem do zakupów na raty są oferty specjalne sklepów – w ostatni „czarny piątek” udzielono dwa razy więcej kredytów ratalnych niż średnio w każdym dniu listopada.

PKO Bank Polski stworzył specjalną formę finansowania, która ma wspierać startupy i nowe podmioty, począwszy od pierwszego dnia działalności. Po leasing – jako formę finansowania bieżącej działalności – sięga coraz więcej klientów firmowych z sektora MŚP, dzięki czemu mogą utrzymać płynność finansową i rozwijać produkcję. Z najnowszej edycji raportu „Polskie startupy 2017”, opracowanego przez fundację StartUp Poland, wynika, że 65% wskazuje brak opcji finansowania jako największą przeszkodę w rozwoju biznesu, a 77% planuje pozyskanie zewnętrznego finansowania. Jak wynika z danych PKO Banku Polskiego, ponad 2/3 świeżo upieczonych przedsiębiorców korzysta ze środków własnych. Realizując przedsięwzięcia inwestycyjne, wykorzystują kapitał obrotowy, co może później doprowadzić do zakłóceń finansowych w bieżącej działalności takiej firmy.

image

Trendy

Do 2023 r. chipy sztucznej inteligencji w smartfonach staną się standardem – prognozuje Deloitte. Ich zadaniem będzie wspomaganie uczenia maszynowego. Już w 2017 r. smartfony w segmencie premium (około 300 mln sztuk) były wyposażone w chipy AI. Około 2/3 dorosłych właścicieli smartfonów w krajach rozwiniętych korzysta co najmniej z jednej aplikacji z funkcjami uczenia maszynowego, a 79% takie aplikacje zna. Do końca 2018 r. połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie mieć co najmniej dwie subskrypcje mediów w kanałach online, a do końca 2020 r. już cztery. Ich koszt, obejmujący głównie telewizję, filmy, muzykę, wiadomości i prasę, w 2018 r. wyniesie poniżej 10 dolarów miesięcznie.

 

(Na podstawie informacji banków, publikacji prasowych oraz danych z portali ekonomicznych)

Opracowanie: J. Grobicki

Udostępnij artykuł: