Rynek finansowy: Kronika – wrzesień 2012

BANK 2012/09

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi potrzeby poszerzania kompetencji i obejmowania swoim nadzorem instytucji parabankowych. Oprócz Amber Gold na liście podmiotów, które prowadzą działalność bankową bez jej zezwolenia jest jeszcze 15 podmiotów. W latach 2008- 2012 komisja złożyła doniesienia do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przez nie przestępstwa. KNF pozbawiona jest jakiegokolwiek instrumentu nadzorczego w stosunku do podmiotów działających bez zezwolenia, nie może też przeprowadzać w nich kontroli. Powierzone im środki finansowe nie podlegają ochronie np. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego, który od stycznia 2010 r. odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich, przekazał wnioskodawcom projektów już 100 mld zł. Symboliczna stumiliardowa złotówka została wypłacona 10 sierpnia.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych. Przewiduje ona, że nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Zgodnie z ustawą będzie on dotyczył także czynności związanych z tworzeniem kas – komisja będzie udzielać na to zgody oraz zatwierdzać ich statuty. Wprowadzona zostanie też tzw. generalna norma ostrożnościowa nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. Klub PiS zaskarżył tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: