Rynek finansowy: Kronika – wrzesień 2014

BANK 2014/09

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Państwa BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) podjęły decyzję o powołaniu nowych globalnych instytucji finansowych: wspólnego banku rozwoju i ratunkowego funduszu walutowego. To konkurencja dla Banku Światowego i MFW, w których główną rolę odgrywają największe potęgi gospodarcze Zachodu: USA, Unia Europejska i Japonia. Bank państw BRICS będzie się nazywać Nowy Bank Rozwoju (New Development Bank) i rozpocznie działalność w 2016 r. Będzie się zajmować głównie finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych w państwach założycielskich oraz w państwach się rozwijających. Więcej szczegółów w artykule "Nowi bracia bliźniaków z Bretton Woods?" str. 69-71

Rada Ministrów zgodziła się na dalsze prace nad przygotowanym przez posłów PSL projektem nowelizacji prawa bankowego. Zgodnie z nim bank przed zawarciem umowy miałby informować o skutkach wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponadto musiałby poinformować dłużnika o zamiarze złożenia do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Według autorów projektu rozwiązania te przyczynią się do wzrostu świadomości finansowej wśród podmiotów korzystających z usług bankowych, przez co zwiększy się poziom ochrony ich praw

Z końcem lipca minął termin składania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji dotyczących funduszy emerytalnych. Polacy decydowali czy chcą, by część ich składki emerytalnej nadal była przekazywana do OFE, czy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: