Rynek finansowy: Kronika – wrzesień 2015

BANK 2015/09

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Indeksy koniunktury GUS nieznacznie poprawiły się w sierpniu dla handlu i budownictwa, natomiast obniżył się indeks dla przemysłu. Nie są to jednak zmiany, które wskazywałyby na zmianę trendów z poprzednich miesięcy. Indeksy są blisko cyklicznych maksimów, są też w trzecim kwartale średnio wyższe niż w drugim. GUS podał również dane o wynikach firm zatrudniających powyżej 49 osób za drugi kwartał. Dynamika przychodów pogorszyła się w stosunku do pierwszego kwartału (2,6 proc. r./r. vs 4,6 proc. r./r.), ale poprawiła się dynamika zysku netto (25,2 proc. vs 9,7 proc.). Jednocześnie dość istotnie zwolniły inwestycje - w pierwszym kwartale ich roczny wzrost wyniósł 16,2 proc. (nominalnie), w drugim 9,5 proc. Był to najniższy wzrost inwestycji przedsiębiorstw od trzeciego kwartału 2013 r.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Indeksy koniunktury GUS nieznacznie poprawiły się w sierpniu dla handlu i budownictwa, natomiast obniżył się indeks dla przemysłu. Nie są to jednak zmiany, które wskazywałyby na zmianę trendów z poprzednich miesięcy. Indeksy są blisko cyklicznych maksimów, są też w trzecim kwartale średnio wyższe niż w drugim. GUS podał również dane o wynikach firm zatrudniających powyżej 49 osób za drugi kwartał. Dynamika przychodów pogorszyła się w stosunku do pierwszego kwartału (2,6 proc. r./r. vs 4,6 proc. r./r.), ale poprawiła się dynamika zysku netto (25,2 proc. vs 9,7 proc.). Jednocześnie dość istotnie zwolniły inwestycje - w pierwszym kwartale ich roczny wzrost wyniósł 16,2 proc. (nominalnie), w drugim 9,5 proc. Był to najniższy wzrost inwestycji przedsiębiorstw od trzeciego kwartału 2013 r.

Według ekspertów NBP, przeciętne zadłużone gospodarstwo domowe w Polsce wydaje na raty kredytowe ok 10 proc. swojego dochodu brutto i 14,1 proc. dochodu netto. Wśród spłacających zobowiązania hipoteczne wartości te wynoszą odpowiednio 14 i 21,2 proc. Mediana DSTI (debt service to income – stosunku wydatków na obsługę długu do dochodu brutto) w grupie krajów uczestniczących w badaniu HCFS to 13,9 proc. dla wszystkich zadłużonych i 15,9 dla spłacających kredyty mieszkaniowe. Dla 9 na 10 gospodarstw spłacających długi stosunek rat do dochodu netto nie przekracza 40 proc., czyli granicy uznawanej umownie za bezpieczną. Oznacza to jednak, że co dziesiąte gospodarstwo balansuje na granicy bezpieczeństwa i przeznacza na spłatę długów ponad 40 proc. swoich dochodów.

TRANSAKCJE

Fundusze emerytalne kontynuowały wyprzedaż polskich akcji. W lipcu OFE zdecydowały się sprzedać akcje o znacznie większej wartości, niż wynosiły zakupy. Ujemne saldo prawdopodobnie wyniosło 1,2 mld zł. Wyższa sprzedaż niż kupno może pociągnąć za sobą wiele konsekwencji. Niemal pewne może być wyhamowanie akcji kredytowej banków, co spowoduje spowolnienie całej gospodarki.

Poczta Polska zawarła umowę dotyczącą wdrożenia rozwiązania ERP, systemu Microsoft Dynamics AX 2012. Obejmuje ona zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego Microsoft Dynamics AX, a także integrację z aplikacjami dziedzinowymi Poczty Polskiej. Microsoft Dynamics AX będzie wspierać Pocztę Polską w obsłudze procesów gospodarki własnej: finansów i księgowości, środków trwałych, gospodarki magazynowej oraz rozliczania nieruchomości.

ING Belgium, belgijski bank specjalizujący się w sprzedaży bezpośredniej, prowadzi projekt wdrażania nowego modelu zarządzania procesem kredytowym. Do automatyzacji tego procesu wybrał ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: