Rynek finansowy: Kronika – wrzesień 2015

BANK 2015/09

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Indeksy koniunktury GUS nieznacznie poprawiły się w sierpniu dla handlu i budownictwa, natomiast obniżył się indeks dla przemysłu. Nie są to jednak zmiany, które wskazywałyby na zmianę trendów z poprzednich miesięcy. Indeksy są blisko cyklicznych maksimów, są też w trzecim kwartale średnio wyższe niż w drugim. GUS podał również dane o wynikach firm zatrudniających powyżej 49 osób za drugi kwartał. Dynamika przychodów pogorszyła się w stosunku do pierwszego kwartału (2,6 proc. r./r. vs 4,6 proc. r./r.), ale poprawiła się dynamika zysku netto (25,2 proc. vs 9,7 proc.). Jednocześnie dość istotnie zwolniły inwestycje - w pierwszym kwartale ich roczny wzrost wyniósł 16,2 proc. (nominalnie), w drugim 9,5 proc. Był to najniższy wzrost inwestycji przedsiębiorstw od trzeciego kwartału 2013 r.

Według ekspertów NBP, przeciętne zadłużone gospodarstwo domowe w Polsce wydaje na raty kredytowe ok 10 proc. swojego dochodu brutto i 14,1 proc. dochodu netto. Wśród spłacających zobowiązania hipoteczne wartości te wynoszą odpowiednio 14 i 21,2 proc. Mediana DSTI (debt service to income – stosunku wydatków na obsługę długu do dochodu brutto) w grupie krajów uczestniczących w badaniu HCFS to 13,9 proc. dla wszystkich zadłużonych i 15,9 dla spłacających kredyty mieszkaniowe. Dla 9 na 10 gospodarstw spłacających długi stosunek rat do dochodu netto nie przekracza 40 proc., czyli granicy uznawanej umownie za bezpieczną. Oznacza to jednak, że co dziesiąte gospodarstwo balansuje na granicy bezpieczeństwa i przeznacza na spłatę długów ponad 40 proc. swoich dochodów.

TRANSAKCJE

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: