Rynek finansowy | Kronika – wrzesień 2016

BANK 2016/09

WydarzeniaKancelaria Prezydenta RP przedstawiła założenia do ustawy frankowej. Podstawowym założeniem nowych przepisów ma być zwrot spreadów pobieranych w wysokości wyższej niż dopuszczalna. Za taką będzie uznana sytuacja, gdy np. bank, naliczając spread, ustalał kurs różniący się więcej niż o 0,5% proc. od kursu kupna/sprzedaży waluty, określanego przez NBP. Spready będą zwracane od kredytu w wysokości maksymalnie 350 tys. zł na jedną osobę (jeżeli kredyt dotyczy małżeństwa, to kwota ta podwaja się). Więcej na stronach 12-18.

WydarzeniaKancelaria Prezydenta RP przedstawiła założenia do ustawy frankowej. Podstawowym założeniem nowych przepisów ma być zwrot spreadów pobieranych w wysokości wyższej niż dopuszczalna. Za taką będzie uznana sytuacja, gdy np. bank, naliczając spread, ustalał kurs różniący się więcej niż o 0,5% proc. od kursu kupna/sprzedaży waluty, określanego przez NBP. Spready będą zwracane od kredytu w wysokości maksymalnie 350 tys. zł na jedną osobę (jeżeli kredyt dotyczy małżeństwa, to kwota ta podwaja się). Więcej na stronach 12-18.

Podjęto decyzję o likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Będzie ono funkcjonowało do końca tego roku. Od stycznia 2017 r. jego obowiązki przejmie nowy podmiot, w którym mają się znaleźć najważniejsze spółki Skarbu Państwa. Wśród nich wymieniono m.in. KGHM, Grupę Azoty, PLL LOT, PZU. Być może znajdą się też tam grupy związane z sektorem energetycznym, będzie to jednak zależało od współpracy z ministrem energii. Głównym celem nowego podmiotu ma być dbałość o wzrost wartości spółek Skarbu Państwa

{module BanerB1}

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o obniżeniu się stopy bezrobocia w Polsce – tym razem o 0,2 pkt. proc., do poziomu 8,6%. W porównaniu z lipcem 2015 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,4 pkt. proc. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że z rejestrów urzędów pracy ubyło 30,5 tys. osób poszukujących zatrudnienia. Odsetek osób pozostających bez pracy spadł do poziomu nienotowanego od ćwierć wieku.

Transakcje

Getin Noble Bank podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł. Zostaną one wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Będą emitowane w wielu seriach, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1000 zł. Emitent wyemituje co najmniej dwie serie obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez zarząd przedmiotowej uchwały. Obligacje będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela

{module BanerB2}

UniCredit rozważa sprzedaż wszystkich akcji Banku Pekao S.A. – podała agencja Bloomberg, powołując się na nieoficjalne informacje. Pakiet ten wart jest obecnie około 5 mld euro. Włoski bank potrzebuje środków na zwiększenie swoich kapitałów. UniCredit sprzedał już w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu 10% akcji Pekao. Według nieoficjalnych informacji kupowali je głównie inwestorzy zagraniczni. Wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: