Rynek finansowy: Kronika

BANK 2014/12

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI GUS poinformował, że w III kw. 2014 r. produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc. Zgodnie z danymi urzędu statystycznego głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy. Licząc w ujęciu rocznym, w III kw. 2014 r. był on wyższy o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., a inwestycje wzrosły o 9,9 proc. Dane GUS pokazały mocniejszy od oczekiwań spadek stopy bezrobocia. Wyniosła ona w październiku 11,3 proc. (8,3 proc. - BEL) we wrześniu była na poziomie 11,5 proc., a rok temu - 13 proc. To najniższy poziom od czterech lat.

Opracowanie: J. Grobicki

Ministerstwo Gospodarki skorygowało wzrost importu z 8 do 5,5 proc., tj. do poziomu 165,6 mld euro. W rezultacie deficyt obrotów towarowych wyniesie ok. 1,3 mld euro, czyli zostanie zredukowany w stosunku do 2013 r. o ok. 0,7 mld euro. Utrzymuje się słabe tempo wzrostu gospodarczego na kluczowych dla Polski rynkach eksportowych, tj. w UE, zwłaszcza w strefie euro. To oraz przedłużający się konflikt Rosji z Ukrainą będą skutkowały spowolnieniem wzrostu polskich obrotów towarowych w 2014 r., zarówno po stronie eksportu, jak i importu.

Sejm uchwalił obniżkę stawek interchange. Od 2015 r. od każdej transakcji płaconej kartami wyniosą one 0,2- 0,3 proc. – będzie to najniższa kwota w całej UE. Jeszcze dwa lata temu płaciliśmy 1,6 proc., ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: