Rynek finansowy: Kto zepsuł, niech płaci!

BANK 2010/11

Nie tylko u nas majstruje się w gospodarce - tym razem w instytucjach kredytowych. Komisja Europejska, ostrożnie analizując możliwości obciążania finansowego banków, na razie nie ugięła się jednak, jak się wydaje, pod presją polityków. Podobnie ECOFIN.

Jolanta Zombirt

Jednak politycy i dziennikarze nie przestają wypominać bankom, że powinny oddać pieniądze podatników, jakie wydatkowano w czasie kryzysu na ratowanie instytucji finansowych. Zgoda, w jakiś sposób trzeba im wystawić rachunek za kryzys, ale przede wszystkim tym, które nadmiernie korzystały z dźwigni finansowej i w sposób nieodpowiedzialny inwestowały w pewne aktywa bez uprzedniej dogłębnej analizy ich ryzyka. Z pewnością też należałoby zbudować globalny bufor kapitałowy chroniący banki przed kolejnymi kryzysami. Może jakiś sens miałby stosowny fundusz (niezależny od budżetów krajowych czy budżetu UE!). Przecież największe banki działające na skalę światową nie miałyby szans uciekać przed takim podatkiem.

Zabierać bankom czy ich klientom? [...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: