Loża komentatorów: Jakie będą konsekwencje wprowadzenia Bazylei III dla polskich banków i klientów?

BANK 2010/11

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa Ideą Bazylei III jest zwiększenie wyposażenia banków w kapitały tak, aby były bardziej odporne na sytuacje kryzysowe. Najważniejsze jest zwiększenie minimalnego wymogu kapitałów podstawowych (najogólniej ujmując, kapitału akcyjnego i zatrzymanych zysków) z 4 do 6 proc. aktywów ważonych ryzykiem, wprowadzenie nowego 2,5-proc. buforu ochrony kapitału (w ramach kapitału akcyjnego), wprowadzenie nowego kapitałowego buforu antycyklicznego (od 0 proc. do 2,5 proc.) oraz dodatkowych wymogów kapitałowych dla banków o istotnym znaczeniu systemowym (parametry nie zostały jeszcze ustalone). Dodatkowo w 5-letniej perspektywie zostaną określone minimalne wymogi płynnościowe. Dostosowanie do nowych zasad ma być przeprowadzane stopniowo w latach 2013-2019. Na tym etapie trudno jeszcze określić, jak te regulacje mogą wpłynąć na zwiększenie potrzeb kapitałowych banków.

W szczególności nie zostały ustalone przez nadzór finansowy parametry tworzenia buforu antycyklicznego. Z pierwszych symulacji wynika, że w najbardziej konserwatywnym scenariuszu zapotrzebowanie to w przypadku polskich banków wyniesie łącznie 6 mld zł do 2019 r. Jeśliby przyjąć to wyliczenie za poprawne, to byłby to zerowy wpływ na sektor bankowy. Obecne kapitały banków wynoszą w sumie ok. 100 mld zł (zwiększając się co roku o kilkanaście procent), współczynnik adekwatności kapitałowej ok. 13 proc., a udział funduszy własnych w sumie bilansowej to ok. 9 proc. W efekcie Bazylea III nie powinna mieć odczuwalnego wpływu na klientów polskich banków.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: