Rynek finansowy: Loża komentatorów kwiecień 2011

BANK 2011/04

Jaki wpływ na sektor bankowy mogą mieć zmiany w systemie emerytalnym?

Krzysztof Kluza

Proponowane zmiany będą w różnorodny sposób oddziaływać na sektor bankowy. Bezpośrednie i pewne efekty będzie można zaobserwować głównie po stronie minusów. Pierwszy z nich to zmniejszenie depozytów OFE w bankach i obejmowanych przez nie bankowych papierach wartościowych. Na koniec 2010 r. banki pozyskiwały z tego źródła finansowanie na poziomie ok. 8 mld zł. Drugi to obniżenie się dochodów banków z przyszłych dywidend od powszechnych towarzystw emerytalnych.

Obecnie działa 14 PTE, które za 2010 r. wypracowały blisko 600 mln zł zysku. W pięciu z nich bezpoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: