Rynek finansowy: Loża komentatorów lipiec – sierpień 2

BANK 2012/07- 08

Jak powołanie unii bankowej mogłoby wpłynąć na polski sektor bankowy?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa, BGK

Trudno na tym etapie dokładnie ocenić wpływ tej propozycji na sektor ban – kowy. Tego typu regulacje mogą okazać się wartościowe, jeśli uznamy, że wspólny nadzór jest w stanie skuteczniej identyfikować i przeciwstawiać się nieefektywnościom na krajowych rynkach finansowych, co nie jest oczywiste. P onadto trzeba przyjąć założenie pełnego obiektywizmu przy jego decyzjach i niekierowa – nie się narodowymi priorytetami w imię paneuropejskiego interesu. Ostatnie lata kryzysu pokazały jednak, że i ten warunek nie jest łatwy do spełnienia. Tym bardziej że moment wprowadzenia tego rozwiązania wskazuje, że celem unii, oprócz zaprojektowania ram systemowych, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: