Rynek finansowy: Loża komentatorów październik 2011

BANK 2011/10

Jaki poziom kursu złotego w stosunku do euro może być niebezpieczny z punktu widzenia wzrostu długu publicznego ponad 55 proc. PKB?

Jaki poziom kursu złotego w stosunku do euro może być niebezpieczny z punktu widzenia wzrostu długu publicznego ponad 55 proc. PKB?

Krzysztof Kluza
dyrektor banku BGK oraz adiunkt SGH

Na koniec I połowy 2011 r. zadłużenie sektora finansów publicznych wynosiło ok. 54 mld euro, czyli 27 proc. całości długu. W 70 proc. było ono denominowane w euro. Technicznie patrząc, osłabienie złotego do euro i innych walut o 1 proc. (ok. 4 gr) powoduje wzrost o 0,14 pkt proc. wskaźnika zadłużenia sektora finansów publicznych do PKB. Aby więc aprecjacja euro i innych walut mogła zagrozić przekroczeniu II progu ostrożnościowego (55 proc. PKB), to kurs złotego musiałby wynosić powyżej 4,6 zł za euro na koniec roku (w połowie września było to 4,3 zł). Próg 60 proc. PKB przekroczylibyśmy przy kursie 6 zł za euro, zakładając przy tym, że nie nastąpi równolegle wzrost pozostałego zadłużenia budżetu centralnego i samorządów. Przy potencjalnym wzroście tego długu o ok. 50 mld zł do końca roku, już przekroczenie przez euro kursu 5 zł oznaczałoby dotarcie z długiem do III progu ostrożnościowego. Osłabienie złotego to także wzrost obciążeń dla budżetu z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego. Każde umocnienie euro o średniorocznie 1,15 proc. (niecałe 5 gr) oznacza wyższe wydatki (same odsetki) o 100 mln zł w skali roku wskutek różnic kursowych. To także potencjalny wzrost rentowności emitowanego długu ze względu na wzrost ryzyka Polski dla potencjalnych inwestorów.

Sebastian Stolorz
doradca dyrektora wykonawczego Banku Światowego w W aszyngtonie

Kurs walutowy jest wzajemną relacją wartości dwóch walut. Destabilizacja wielu fundamentów gospodarki światowej wprowadziła nas w obszar niepewności, w którym wartość przestaje być czymś absolutnym. Dzisiejszy kurs złotego, bez względu czy mierzony wobec euro, dolara, czy franka, nie może być obiektywnie porównywany z poziomami historycznymi, gdyż mianownik w równaniu kursu nie jest obiektywny. Osłabienie kursu, obserwowane w minionych tygodniach jest reakcją rynków na zmianę postrzegania rynków wschodzących, zwłaszcza największych z tych gospodarek, które w II kw. odnotowały rozczarowujące wyniki. Deprecjacja złotego dodatkowo została wzmocniona rozwojem sytuacji w strefie euro. Inwestorzy w obu przypadkach przeszacowali związek z polską gospodarką, która wciąż powinna rozwijać sie w tempie 4 proc. w tym roku i podobnie w przyszłym. Pierwsze miesiące III kw. wskazują, że II kw. w wielu częściach świata był wyjątkowy i nie powinien sugerować znaczącego i nagłego pogorszenia perspektyw, choć obawy co do możliwości dalszego napędzania gospodarki światowej przez kraje wschodzące pozostają ograniczone. Efekt zarażania sytuacją w Europie Południowej jest dalece ograniczony, ze względu na brak znaczącej ekspozycji na Polskę. Dziś brakuje zaufania wśród inwestorów i konsumentów, choć w tym drugim przypadku – jak pokazuje eurobarometr – Polska jest zdecydowanym liderem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: