Rynek finansowy: Loża komentatorów październik 2011

BANK 2011/10

Jaki poziom kursu złotego w stosunku do euro może być niebezpieczny z punktu widzenia wzrostu długu publicznego ponad 55 proc. PKB?

Krzysztof Kluza
dyrektor banku BGK oraz adiunkt SGH

Na koniec I połowy 2011 r. zadłużenie sektora finansów publicznych wynosiło ok. 54 mld euro, czyli 27 proc. całości długu. W 70 proc. było ono denominowane w euro. Technicznie patrząc, osłabienie złotego do euro i innych walut o 1 proc. (ok. 4 gr) powoduje wzrost o 0,14 pkt proc. wskaźnika zadłużenia sektora finansów publicznych do PKB. Aby więc aprecjacja euro i innych walut mogła zagrozić przekroczeniu II progu ostrożnościowego (55 proc. PKB), to kurs złotego musiałby wynosić powyżej 4,6 zł za euro na koniec roku (w połowie września było to 4,3 zł). Pró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: