Rynek finansowy: Loża komentatorów wrzesień 2

BANK 2012/09

Czy spowolnienie gospodarcze zapowiadane w 2013 r. Spowoduje osłabienie wyników polskiego sektora bankowego?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wyniki sektora bankowego w 2012 r. będą słabsze niż w 2011. Co prawda po I poł. 2012 r. banki osiągnęły 7,9 mld zł zysku i było to nominalnie więcej o 150 mln zł niż w I poł. 2011 r., ale w ujęciu realnym mieliśmy już do czynienia ze spadkiem zysków o 2 proc. Podobnie można zaobserwować pogarszanie się rentowności kapitału. Po I poł. 2012 r. ROE dla sektora bankowego wyniosło 12,2 proc. wobec 13,5 proc. rok wcześniej.

W drugim półroczu br. oraz w 2013 r. sytuacja ta nie ulegnie istotnej zmianie. Realny wzrost PKB na poziomie ok. 2 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: