Rynek finansowy: Loża komentatorów wrzesień 2011

BANK 2011/09

Czy Polska zdąży wejść do strefy euro?

Krzysztof Kluza
dyrektor banku BGK oraz adiunkt SGH

Ostatni kryzys finansowy ukazuje, że nawet mimo woli politycznej wspólna waluta może być nie do utrzymania z powodów ekonomicznych. Gospodarki strefy euro różnią się między sobą zamożnością, bezrobociem, modelem świadczeń społecznych, produktywnością etc. Przy takim zróżnicowaniu równowagę między nimi powinny zapewniać przede wszystkim zmiany kursów walutowych, a także autonomiczna polityka pieniężna. Na to jednak, z definicji, w strefie euro nie można liczyć. W tej sytuacji, aby podtrzymać tak zróżnicowane gospodarki w jednym reżimie, potrzebny jest system transferów z regionów bogatszych do biedniejszych. W czasach spowolnienia gospodarczego jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: