Rynek Finansowy: Łowcy biznesowych jeleni

BANK 2018/02

„Otrzymałeś list, zawierający nowy numer rachunku do opłacania składek? Sprawdź, czy korespondencja nie pochodzi od oszustów” – apeluje do indywidualnych przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To nie pierwszy przypadek, kiedy przestępcy podszywają się pod jednostki administracji publicznej, służby skarbowe bądź ZUS, wykorzystując nieświadomość i dezorientację właścicieli mikrofirm.

„Otrzymałeś list, zawierający nowy numer rachunku do opłacania składek? Sprawdź, czy korespondencja nie pochodzi od oszustów” – apeluje do indywidualnych przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To nie pierwszy przypadek, kiedy przestępcy podszywają się pod jednostki administracji publicznej, służby skarbowe bądź ZUS, wykorzystując nieświadomość i dezorientację właścicieli mikrofirm.

Jerzy Rawicz

E-składka, czyli obowiązujący od 1 stycznia br. model rozliczeń z ZUS, oznacza prawdziwą rewolucję dla milionów polskich przedsiębiorstw. Dotychczas każdy z płatników wykonywał doń co najmniej trzy przelewy miesięcznie, a firmy zatrudniające pracowników odprowadzały składki za ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe nawet na pięć różnych kont. Taka procedura generowała koszty, bynajmniej nie tylko z tytułu kilkukrotnego pobrania prowizji przez bank. Dodatkowe przelewy mogły skutkować również wyższą opłatą za obsługę księgową, która z reguły uzależniona jest od liczby operacji bankowych widniejących na wyciągu. Mnogość kont ZUS sprzyjała również popełnianiu błędów przez płatników. Do rzadkości nie należały przypadki niewłaściwego powiązania poszczególnych należności z numerami rachunków.

Wszystkie te uciążliwości odeszły w niepamięć wraz z końcem 2017 r. W ramach E-Składki zlikwidowano podział wpłat na poszczególne konta odpowiadające rodzajom ubezpieczeń i funduszy pozaubezpieczeniowych, a każdy z przedsiębiorców otrzymał indywidualny numer rachunku składkowego. Zmiany te umożliwiły również rezygnację z przyporządkowania dokonywanych wpłat do poszczególnych okresów rozliczeniowych i przejście na ogólne zasady zaliczania wpłat określone w art. 451 k.c. „Zamiast trzech albo czterech przelewów, płatnik będzie wypełniał tylko jeden. (…) Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych, m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty” – czytamy na stronie www ZUS.

Kluczem do kieszeni właścicieli małych firm, coraz częściej stosowanym przez przestępców, bywa też lęk przed utratą wiarygodności finansowej. Co jakiś czas pojawiają się informacje o podmiotach, rozsyłających wśród przedsiębiorców przedsądowe wezwania do zapłaty za nigdy niewykonane usługi.

To nie ZUS, to hochsztapler

Korzyści płynące z nowego instrumentu dostrzegli tymczasem nie tylko płatnicy. Również przestępcy specjalizujący się w wyłudzeniach usiłowali przejmować wpłaty dokonywane przez mikroprzedsiębiorców, podsuwając płatnikom fałszywe numery rachunku E-Składka. Aby osiągnąć cel, oszuści wykorzystali mechanizm phishingu, nie korzystając wcale ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: