Rynek finansowy: Loża komentatorów – grudzień 2016

BANK 2016/12

Czy ewentualne przejęcie władzy w krajach najbardziej rozwiniętych przez antyestablishmentowych polityków, takich jak Donald Trump, wpłynie na prowadzenie biznesu bankowego?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Politycy i ruchy antyestablishmentowe z krajów zachodnich nie stanowią jednorodnej grupy. Ich poglądy są bardzo zróżnicowane i obejmują też np. ruchy lewicowe, jak w Grecji i Hiszpanii. Z perspektywy polskiej można szukać podobieństw do USA (Donald Trump) i Francji (Marine Le Pen), gdzie formacje te, bądź ich liderzy, mogą być najogólniej sklasyfikowani jako ruchy protekcjonistyczne w sferze gospodarczej oraz konserwatywne w sferze społecznej.

I tu też ich podobieństwo z Polską zasadniczo się kończy. Największe rozbieżności są oczywiście w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ale dotyczą też sektora bankowego. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: