Rynek Finansowy: Loża komentatorów – lipiec/sierpień

BANK 2018/07

Jakie korzyści sektorowi bankowemu mogą przynieść Pracownicze Plany Kapitałowe?

Marta Petka-Zagajewska
kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych, PKO Bank Polski

Sektor bankowy, jego losy, kondycja oraz przyszłość są ściśle powiązane z kondycją gospodarki, w której on funkcjonuje. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), jedna z kluczowych części Programu Budowy Kapitału i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, są odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed nami w już niedalekiej przyszłości. PPK będą stymulować wzrost oszczędności długookresowych, rozwój naszego rynku kapitałowego w wielu jego segmentach (rynek akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości), przez co będą podnosić potencjał gospodarki. Silny rynek finansowy, którego banki są także częścią ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: