Rynek finansowy: Loża komentatorów – listopad 2014

BANK 2014/11

Czy niskie stopy procentowe mogą spowodować nadmierny wzrost zadłużenia Polaków?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Spadek stóp procentowych w Polsce nie spowoduje nadmiernego wzrostu zadłużenia Polaków. Trudno nawet oczekiwać, żeby roczna dynamika udzielanych kredytów dla gospodarstw domowych osiągnęła kilkunastoprocentową wielkość, choć do połowy 2009 r. przekraczała stale 30 proc. Najprawdopodobniej pozostanie w okolicach 5 proc. rocznie. Można spodziewać się, że powtórzy się w Polsce scenariusz podobny do tego, jaki obserwujemy od pięciu lat w strefie euro. Pomimo utrzymujących się w okolicach 0 proc. stóp procentowych ECB, dynamika kredytów dla gospodarstw domowych przez ostatnie pięć lat nie przekroczyła 5 proc. rocznie, a od blisko dwóch lat spadła do zerowego poziomu. Zarazem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: