Rynek finansowy: Loża komentatorów – luty 2014

BANK 2014/02

Jak rosnąca dywergencja UE w stosunku do USA pod względem wzrostu PKB i produktywności wpływa na bankowość europejską?

Jak rosnąca dywergencja UE w stosunku do USA pod względem wzrostu PKB i produktywności wpływa na bankowość europejską?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble Bank S.A.

Problemem dla europejskich banków jest nie tyle szybsze wychodzenie z kryzysu gospodarki amerykańskiej, co duża trudność gospodarek strefy euro w pobudzeniu wzrostu. W efekcie banki strefy euro wciąż borykają się z problemem złych długów i sporów prawnych związanych z kryzysem.

Jednostkowo widać to na przykładzie Deutsche Banku, który w III kwartale 2013 r., praktycznie nie odnotował zysków, a w IV poniósł ponad miliard euro strat. Natomiast bieżące perspektywy całego sektora bankowego strefy euro najlepiej obrazują dane EBC dotyczące kredytów nieregularnych.

Ich udział w portfelach największych banków systematycznie rośnie – z ok. 2 proc. w 2008 r. do ponad 11 proc. w 2013 r. Ta sytuacja bezpośrednio wpływa na osłabienie relatywnej pozycji europejskich banków, skali ich działania i wyceny. Duże banki amerykańskie operują obecnie na ponad 25-proc. wyższym poziomie dźwigni finansowej niż ich odpowiedniki ze strefy euro.

Podobnie wyraźnie wyższa jest wycena banków amerykańskich w relacji do wartości księgowej – przeciętnie ich wskaźnik P/BV wynosi obecnie nieznaczenie powyżej 1,0; w przypadku dużych banków europejskich to ok. 0,75. W rezultacie inicjatywa na rynkach finansowych jest w rękach finansistów amerykańskich. Mogą taniej zdobywać kapitał, a nawet starać się pozyskiwać swych europejskich rywali.

Natomiast ekspansja banków ze strefy euro w średnim horyzoncie pozostanie utrudniona. Tym bardziej że relatywnie silne euro do dolara co prawda chroni je przed tanimi akwizycjami, ale utrudnia powrót ożywienia w gospodarce

Dariusz Winek
główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Program wykupu toksycznych aktywów i inne fiskalne stymulatory przyczyniły się do wyraźnego wzrostu w USA relacji długu do PKB (co odbiło się w konsekwencji na obniżeniu ratingu), jednak kraj nie utracił wiarygodności kredytowej. Polityka gospodarcza doprowadziła do szybszego oczyszczenia bilansów banków, włączając w to likwidację tych z nich, które nie rokowały poprawy. W konsekwencji kondycja finansowa banków w perspektywie kolejnych lat będzie najprawdopodobniej coraz lepsza. W UE kryzys finansowy rozszerzył się na kryzys finansów publicznych i wywołał w konsekwencji niewypłacalność części krajów. Zastosowane narzędzia polityki gospodarczej były raczej półśrodkami, a sam proces tworzenia nowego ładu instytucjonalnego dla sektora bankowego, czyli tworzenia unii bankowej, rozciąga się w czasie. Prawda o kondycji finansowej sektora będzie w pełni znana dopiero z chwilą publikacji, w końcu roku, kompleksowego raportu EBC, m.in. z wynikami stress testów. Niepewność w zakresie kondycji sektora finansowego, obawy o ponowną konieczność restrukturyzacji zadłużenia Grecji, nierównomierne oznaki ożywienia w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: