Rynek finansowy: Loża komentatorów – luty 2015

BANK 2015/02

Jaki wpływ na politykę RPP i deflację w Polsce może mieć styczniowa decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Dotychczasowy spadek wskaźnika cen CPI nie skutkował w Polsce obniżeniem popytu konsumpcyjnego. To w dużej mierze powodowało brak silnej antydeflacyjnej reakcji RPP przy decyzjach o wysokości stóp procentowych NBP. Tym bardziej że część czynników mających wpływ na ujemną dynamikę cen, jak silny spadek cen ropy naftowej, w przypadku Polski generalnie wywołuje impuls prorozwojowy dla gospodarki. Wszelako takie modele, jak Instrument Szybkiego Reagowania w PARP wskazują, że w horyzoncie rocznym powinno per saldo dojść do obniżenia się dynamiki PKB. W tej sytuacji gwałtowne umocnienie się CHF względem PLN zwiększa bilans ryzyk dla wzrostu gospodarczego oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: