Rynek Finansowy: Loża komentatorów – luty 2018

BANK 2018/02

Loża komentatorów

Jaki wpływ na kondycję polskiego sektora bankowego ma niski wskaźnik rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (AID)?

Ignacy Morawski
ekonomista, założyciel i dyrektor portalu SpotData

Niska na tle Europy Zachodniej konsumpcja w Polsce wynika z niskiego poziomu rozwoju gospodarczego, co z kolei jest wynikiem niskiego uzbrojenia w technologie oraz kapitał fizyczny i ludzki (w sensie zdolności, a nie liczby pracowników). Jaki to ma wpływ na sektor bankowy? Bezpośredni.

W Europie istnieje korelacja i zapewne związek przyczynowo-skutkowy między stopniem rozwoju a rozmiarem sektora bankowego, mierzonym relacją aktywów do PKB. Kraje zamożniejsze są bardziej ubankowione. Na przykład w Szwecji, Danii czy Francji aktywa sektora bankowego przekraczają znacząco 300% PKB. W Polsce wynoszą niecałe 90% ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: