Rynek finansowy: Loża komentatorów – maj 2014

BANK 2014/05

Czy zapowiadane ożywienie w naszej gospodarce przełoży się na poprawę wyników banków?

Piotr Bujak
szef Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP

Przyspieszenie wzrostu PKB oznacza poprawę warunków działania sektora bankowego, ale charakterystyka obecnego ożywienia gospodarczego powoduje, że niekoniecznie znajdzie to szybkie odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych banków. Negatywnym aspektem ożywienia gospodarczego jest jego zupełnie bezinflacyjny charakter oraz utrzymywanie się bardzo łagodnej polityki pieniężnej na świecie, co w świetle ostatnich decyzji oddala perspektywę początku podwyżek stóp procentowych NBP. Przedłużający się okres utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych przynajmniej w krótkim terminie negatywnie rzutuje na możliwość poprawy wyniku odsetkowego banków, chociaż jednocześnie ma pozytywny wpływ na wartość portfela papierów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: