Rynek finansowy: Loża komentatorów – marzec 2014

BANK 2014/03

Czy w Polsce możliwy jest rozwój pośrednictwa finansowego?

Czy w Polsce możliwy jest rozwój pośrednictwa finansowego?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble Bank S.A.

W 2013 r. firmy pośrednictwa finansowego zawarły łącznie umowy na udzielnie kredytów na ok. 20 mld zł. Biorąc pod uwagę, że wartość nowych kredytów złotowych dla gospodarstw domowych w bankach wyniosła w 2013 r. ok. 70 mld zł, to widać, jak istotny stał się w Polsce kanał sprzedaży poprzez pośredników finansowych.

Jego znaczenie w relacji do bezpośredniej sprzedaży banków przez sieci własne, franczyzowe i rozwijające się kanały elektroniczne w mojej ocenie nie będzie już rosło. Wynika to zarówno z aspektów kosztowych, jak i szeroko rozumianych kwestii nadzoru nad jakością. Kosztów w ostatnich latach rosną – np. wskaźnik koszty/dochody wzrósł z 50,7 proc. w 2011 r. do 53,1 proc. w 2013 r., co powoduje, że banki będą szukać możliwie jak najtańszych kanałów dystrybucji, preferując szczególnie te zdalne/automatyczne.

Druga kwestia wiąże się z rosnącą skalą skarg klientów na tzw. misselling w całym sektorze finansowym. Nie tylko wpływają one na reputację branży, ale również skutkują namacalnymi karami od urzędów nadzorczych. Abstrahując od tego, jaki jest w tym udział pośredników, banki w tym kontekście będą preferować te formy kontaktu z klientem, w których mają możliwie jak największą bezpośrednią kontrolę nad procesem sprzedażowym i komunikacją. W podobnym kierunku mogą zmierzać również preferencje klientów. W tej sytuacji, o ile można liczyć na wzrost rynku pośrednictwa związanego z przyszłym ożywieniem gospodarczym, to nie powinien on wyprzedzać tempa rozwoju sektora bankowego w analogicznych segmentach rynku.

Dariusz Winek
główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Ożywienie gospodarcze stopniowo przekłada się na wzrost popytu gospodarstw domowych na kredyty, a zatem podstawową kategorię produktów oferowanych przez pośredników. Szczególnie dotyczy to kredytów hipotecznych, których sprzedaż stanowi główne źródło dochodów tego sektora. Środowisko niskich stóp procentowych i poszukiwanie przez klientów sposobów na pomnażanie swych oszczędności, niewątpliwie otwiera pewne możliwości biznesowe – także dla pośredników. Obecny poziom rozwoju sieci placówek bankowych, postępująca w sektorze konsolidacja, ale przede wszystkim coraz większa popularność elektronicznych kanałów dystrybucji (bankowość internetowa i mobilna) sprawiają, że rola tradycyjnych pośredników w dystrybucji będzie maleć. Nie oznacza to, że nie pojawią się nowe ciekawe formy pośrednictwa finansowego w świecie wirtualnym. Wydaje się, że przede wszystkim chodzi tu o symultaniczne porównanie ofert różnych banków i dopasowywanie ich do potrzeb klienta, dostępne w formule bliskiej 24/7. Może to dotyczyć kredytów, ale też i produktów ubezpieczeniowych, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: