Rynek finansowy: Loża komentatorów – październik 2014

BANK 2014/10

Jak banki mogą przeciwdziałać dalszemu spadkowi konkurencyjności polskiej gospodarki?

Jak banki mogą przeciwdziałać dalszemu spadkowi konkurencyjności polskiej gospodarki?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble

Bank S.A.Zadania tego typu leżą przede wszystkim po stronie władzy ustawodawczej, rządu centralnego i władzy sądowniczej. Po części dotyczą też samorządów. Wszystkie te struktury powstały w państwie ze środków sektora prywatnego między innymi właśnie po to, aby tworzyć dla sektora prywatnego odpowiednie prawodawstwo i ramy instytucjonalne dla sprawnego działania gospodarki oraz pilnować skutecznego egzekwowania tych praw. Sam sektor prywatny nie ma specjalnych możliwości tworzenia architektury legislacyjnej państwa i pobudzania do działania jego aparatu. Co więcej, słaba skuteczność działania np. sądów gospodarczych (118. miejsce Polski w rozwiązywaniu sporów biznesowych) nie tylko nie może być poprawiona przez sektor bankowy, ale też zachęca do możliwie częstego korzystania z bankowych tytułów egzekucyjnych. Instrument ten zaś, gdy nadużywany, może być per saldo szkodliwy dla gospodark

Sam sektor finansowy w Polsce jest oceniany relatywnie wysoko z perspektywy jego wkładu w konkurencyjność gospodarki – 35. pozycja wobec 43. łącznej pozycji Polski w rankingu. Obszar, gdzie banki mogłyby pomóc, to dostarczenie kapitału na rozwój innowacji w przedsiębiorstwach. Relatywnie brak jest w Polsce wehikułów inwestycyjnych dla inwestycji zalążkowych związanych z nowymi technologiami. W niewielkim stopniu jest też dostępne finansowanie na rozwój technologii we współpracy z ośrodkami akademickimi. Drugim obszarem do poprawy są procedury kredytowe i dostępność kredytów, oceniane jako względnie nieefektywne w porównaniu z innymi krajami (89. pozycja w rankingu).

Dariusz Winek
główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Metodologia badania konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego jest tak skonstruowana, że bezpośrednio sektor bankowy nie ma istotnego wpływu na końcowy wynik w rankingu. Szerzej pojęty rozwój rynku finansowego to jedynie jeden z dwunastu analizowanych w badaniu filarów. Jeśli jednak przeanalizujemy pozycje Polski tylko w zakresie rynku finansowego, to warto zaznaczyć, że zajmujemy 35. miejsce wobec 43. pozycji w rankingu ogółem. Co ważne, pod względem stopnia ochrony prawnej praw kredytobiorców i kredytodawców Polska zajmuje nawet 11. miejsce, a pod względem wiarygodności i zaufania – 18. Jednak dla sektora bankowego ma znaczenie fakt, że blisko 10 proc. ankietowanych firm wskazuje na barierę finansowania (piąta najczęściej wskazywana bariera). Dlatego w szczegółowej subkategorii dotyczącej łatwości w dostępie do kredytu zajmujemy dopiero 89. miejsce.

Wydaje się zatem, że na tym polu nadal jest przestrzeń do poprawy, choć trzeba pamiętać, że trudniejszy dostęp do kredytu może być częściowo ceną, jaką płaci sektor za wysoką pozycje co do wiarygodności i zaufania czy ochrony praw klientów. Łatwość ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: