Rynek finansowy: Loża komentatorów – październik 2014

BANK 2014/10

Jak banki mogą przeciwdziałać dalszemu spadkowi konkurencyjności polskiej gospodarki?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble

Bank S.A.Zadania tego typu leżą przede wszystkim po stronie władzy ustawodawczej, rządu centralnego i władzy sądowniczej. Po części dotyczą też samorządów. Wszystkie te struktury powstały w państwie ze środków sektora prywatnego między innymi właśnie po to, aby tworzyć dla sektora prywatnego odpowiednie prawodawstwo i ramy instytucjonalne dla sprawnego działania gospodarki oraz pilnować skutecznego egzekwowania tych praw. Sam sektor prywatny nie ma specjalnych możliwości tworzenia architektury legislacyjnej państwa i pobudzania do działania jego aparatu. Co więcej, słaba skuteczność działania np. sądów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: