Rynek finansowy: Loża komentatorów – styczeń 2014

BANK 2014/01

Kiedy rynek zmusi banki do podjęcia współpracy z telekomami?

Kiedy rynek zmusi banki do podjęcia współpracy z telekomami?

Andrzej Reterski
prezes Domu Finansowego QS

Nie jestem pewien, czy tak postawione pytanie jest właściwe. Istnieje bowiem bardzo duże ryzyko, że banki i telekomy staną się instytucjami konkurencyjnymi. W lipcu 2013 r. Play uruchomił direct billing w kooperacji ze sklepem Google Play. Użytkownicy sieci ze smartfonami z Androidem mogą teraz kupować wybrane towary i usługi obciążając rachunek u swojego operatora, a nie kartę kredytową. To oznacza, że w pewnym sensie sieć stała się pożyczkodawcą dla swoich klientów. Z kolei w marcu 2013 r. PKO BP wystartowało ze swoją usługę IKO – system do płatności mobilnych.

Już po miesiącu rozwiązanie to miało 20 tys. klientów. Do PKO BP dołączyło pięć innych banków (Alior, Millennium, BZ WBK, mBank, ING) i razem chcą stworzyć jednolity system płatności mobilnych. Nie jest wykluczone, że w przyszłości duże banki lub ich konsorcja zechcą powołać do życia własne sieci telefonii komórkowej, a telekomy zaczną ubiegać się o licencje bankowe. Jedna i druga grupa instytucji dysponuje olbrzymimi bazami klientów. To może spowodować, że najdynamiczniejsze organizacje postanowią powiązać korzyści płynące z jednego i drugiego rodzaju działalności, dając konsumentom jeszcze tańszą i bardziej kompleksową usługę. Nawet jeżeli znajdą się instytucje, które zamiast konkurować spróbują współpracy, to czy ostatecznie nie będzie dochodziło do powiązań kapitałowych również w takim układzie? Czy na pewno więc powinniśmy rozważać, kiedy telekomy i banki zaczną współpracować, czy może raczej, kto ostatecznie zwycięży batalię o rynek?

Dariusz Winek
główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Rok 2013 przyniósł już pewnego rodzaju przyspieszenie we współpracy między bankami a firmami telekomunikacyjnymi, o czym świadczą rozliczne inicjatywy przedsięwzięte przez krajowe banki. Jednak sektor usług finansowych jest branżą silnie regulowaną, a jego stabilność to warunek konieczny zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dlatego zacieśnianie współpracy będzie procesem stopniowym, który musi spełniać wymogi nadzorcze. Dotyczy on w pierwszej kolejności bankowości transakcyjnej w segmencie detalicznym. Kolejne kroki to dalsza przyszłość, bo na razie trudno sobie wyobrazić istotną jakościową zmianę w zakresie działalności kredytowej banków poprzez włączenie w nią sektora telekomunikacyjnego.

Jest on jednym z liderów współczesnego rozwoju technologicznego, zaś bankowość mobilna to z pewnością następny etap rozwoju sektora bankowego. Rynek bankowy jest w Polsce bardziej konkurencyjny niż rynek telekomunikacyjny, co staje się kolejnym wyzwaniem organizacyjnym. Wymagane jest bowiem wypracowanie akceptowalnych dla obu stron ram współpracy. Ponadto zacieśnianie współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi prowadzi nieuchronnie do oddania im części marży, co nie jest łatwe dla decydentów i właścicieli. Proces ten ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: