Rynek finansowy: Loża komentatorów – wrzesień 2014

BANK 2014/09

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble Bank S.A. Jak konflikt ukraiński wpłynie na polskie instytucje finansowe?

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble Bank S.A. Jak konflikt ukraiński wpłynie na polskie instytucje finansowe?

W przeciwieństwie do części krajów azjatyckich czy południowoamerykańskich nie jest możliwe, aby wpływ konfliktu ukraińskiego mógł być pozytywny bądź neutralny dla polskich firm, a w konsekwencji dla gospodarstw domowych i sektora finansowego. Dotąd jest to oddziaływanie ograniczone do sektora eksportowego, głównie w branży rolno-spożywczej, maszyn przetwórstwa spożywczego, usług transportowych i budowlanych. Zmniejszyło to wzrost PKB.

Jeśli jednak konflikt się przedłuży, a przy tym jeszcze zaostrzy, np. o ograniczenie dostaw surowców energetycznych do krajów UE, to implikacje dla inwestycji i kondycji finansowej polskich firm będą groziły całkowitym wyhamowaniem wzrostu gospodarczego. Dla polskich instytucji finansowych, a także rynku papierów wartościowych, oznaczać to będzie bardzo niekorzystny scenariusz. Jak dotąd polskie banki wciąż borykają się z konsekwencjami spowolnienia gospodarczego. Pomimo ok. 3,3 proc. wzrostu PKB w I poł. 2014 r i działania rządowego programu gwarancji de minimis nie widać poprawy ich portfela kredytowego. Na koniec czerwca 2014 r. należności przeterminowane stanowiły w bankach 11,9 proc. należności od sektora niefinansowego, czyli tyle samo co przed rokiem. Udział należności straconych w należnościach przeterminowanych utrzymał się na poziomie 49 proc.. Poprawa zysków banków w 2014 r. to w dużej mierze skutek dyscypliny po stronie kosztów, które wzrosły jedynie o 1 proc. Nie wystarczy to jednak na kompensatę strat kredytowych, jeśli konflikt ukraiński nie zakończy się w tym roku.

Dariusz Winek
główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Eskalacja konfliktu na Ukrainie i związane z tym sankcje ekonomiczne Rosji pogarszają krótkookresowe perspektywy dla gospodarki polskiej. Oczekuję, że w trzecim kwartale tempo wzrostu PKB spadnie poniżej 3 proc., a w czwartym wyniesie 2,5-2,6 proc. Najgorszy będzie pierwszy kwartał przyszłego roku, kiedy to wzrost PKB może spaść do 2,1-2,2 proc. Mając nadzieję na jakąś formę stabilizacji sytuacji na Ukrainie w późniejszym okresie, napływ środków unijnych z nowej perspektywy finansowej powinien stopniowo przyczynić się do odbudowy tempa wzrostu. W takim scenariuszu sektor bankowy dotknie przejściowe wyhamowanie ożywienia na rynku kredytowym oraz wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw w końcu roku. Gorsze perspektywy dla wzrostu oraz deflacja wskazują na rosnące prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych NBP do poziomu co najmniej 2 proc. jeszcze w tym roku i pogorszeniem marż depozytowych. Jednak zważywszy na bardzo dobrą pierwszą połowę roku, tegoroczne zyski sektora powinny być porównywalne do tych w roku poprzednim. Reakcja rynków finansowych na kryzys ukraiński jest stosunkowo spokojna. Największy wpływ ma on rynek akcji, co dodatkowo wiąże się z zakończeniem programu skupu aktywów w USA. Na rynku walutowym dzienna zmienność kursu złotego pozostaje nadal historycznie bardzo niska i choć nie można wykluczyć dalszego osłabienia krajowej waluty, to jego skala nie powinna być duża. Złotego powinien wspierać napływ kapitału na krajowy rynek obligacji związany z oczekiwanymi obniżkami stó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: