Rynek Finansowy: Miesiąc po rewolucji

BANK 2018/09

Upowszechnienie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli zwiększyć wpływy budżetowe z tytułu VAT na przestrzeni najbliższej dekady nawet o kilkadziesiąt miliardów złotych – tak optymistyczny dla budżetu państwa scenariusz zakłada resort finansów. Tymczasem obowiązująca od 1 lipca br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzająca na polski grunt model split payment, budzi poważne obawy przedsiębiorców z sektora mikro i MŚP.

Jerzy Rawicz

Cesarzowi co cesarskie – tym ewangelicznym cytatem najprościej opisać można ideę podzielonej płatności. Zgodnie z fundamentalną zasadą neutralności podatku, odzwierciedloną między innymi w art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, VAT obciąża wyłącznie ostatecznego odbiorcę towaru bądź usługi. Dla pozostałych uczestników łańcucha dostaw podatek ten nie stanowi ani przychodu, ani też kosztu, zatem środki otrzymywane przez sprzedawcę tytułem VAT wykazanego na fakturach powinny, co do zasady, posłużyć rozliczeniom z fiskusem oraz zapłacie swym dostawcom kwot podatku naliczonego. Stworzenie odrębnego rachunku bankowego, dedykowanego wyłącznie takim rozliczeniom, wydaje się być logiczną konsekwencją wspomnianych zasad.

W tym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: