Rynek finansowy: Miliardy euro od polskich emigrantów

BANK 2015/09

Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej i otwarcie dla Polaków unijnych rynków pracy pociągnęło za sobą gwałtowny wzrost emigracji zarobkowej. Konsekwencją tego było silne zwiększenie wielkości środków przekazywanych przez emigrantów do rodzin w kraju tzw. remittances. Ze względu na konieczność poprawnego uwzględnienia tych transferów w bilansie płatniczym oraz oceny ich wpływu na gospodarkę, Narodowy Bank Polski od 2007 r. prowadzi regularne badanie sondażowe wśród emigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Zgromadzone w badaniu dane posłużyły do opracowania metody szacowania wielkości napływających środków i pozwoliły na ich dokładną analizę.

Dynamiczny wzrost emigracji zarobkowej po otwarciu unijnych rynków pracy dla polskich pracowników sprawił, że wielkość transferów płynących do kraju z tytułu pracy emigrantów za granicą zaczęła mieć istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Wcześniej środki te napływały głównie z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, jednak – poza transferami z Niemiec – były to wartości marginalne, nieistotne z makroekonomicznego punktu widzenia. Wzrost ich wielkości i znaczenia sprawiły, że konieczne stało się dokładne oszacowane tego zjawiska. Ze względu na specyfikę transferów (przekazywane są zazwyczaj małe kwoty za pomocą zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych kanałów, takich jak transfery z konta bankowego, przez specjalistyczne firmy, osobiście, przez znajomych lub listownie), możliwości całkowitego ich zmierzenia za pomocą dostępnych źródeł danych są w zasadzie niemożliwe. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: