Rynek Finansowy: Na ścieżce zrównoważonego wzrostu

BANK 2018/01

Nie ma wątpliwości, że rok 2017 można uznać za bardzo pomyślny dla polskiej gospodarki. Wzrost gospodarczy przyspieszył, a jednocześnie nie ma oznak pojawiania się nierównowag makroekonomicznych. Korzyści z utrzymującej się dobrej koniunktury odczuwają zarówno przedsiębiorcy, jak i gospodarstwa domowe.

Adam Glapiński
prof. dr hab. nauk ekonomicznych, prezes Narodowego Banku Polskiego

Nastroje w sektorze przedsiębiorstw są optymistyczne, czemu sprzyjają pozytywne perspektywy popytu i dobra sytuacja finansowa firm. Co więcej, utrzymujący się wzrost produkcji przedsiębiorstw oraz bardzo dobre wyniki finansowe wskazują, że przedsiębiorstwa dobrze sobie radzą mimo sygnalizowanych przez część z nich trudności ze znalezieniem pracowników. Jednocześnie część sektora przedsiębiorstw wyraźne zwiększyła już swoje inwestycje. Ta tendencja powinna się z czasem umacniać, zwłaszcza jeśli utrzyma się korzystna koniunktura w Polsce i na świecie, a jednocześnie zdolności wytwórcze staną się ograniczeniem dla dalszego rozwoju. Będzie to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: