Rynek finansowy: Nadchodzi czas listów

BANK 2014/10

Nowelizacja prawa otwiera przed polskimi bankami długo oczekiwaną furtkę. Można się spodziewać, że w roku 2015 akcja kredytowa ruszy ostro w górę.

Nowelizacja prawa otwiera przed polskimi bankami długo oczekiwaną furtkę. Można się spodziewać, że w roku 2015 akcja kredytowa ruszy ostro w górę.

KONRAD ZYBORT

Rada Ministrów przyjęła założenia do noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Przewidziano przede wszystkim rozwiązania zwiększające ustawową ochronę praw wierzycieli z listów zastawnych. Proponowane zmiany mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa wierzycieli z listów zastawnych, a więc obniżyć koszty kredytów przez tańsze finansowanie działalności kredytowej dla banków, przy jednoczesnym zniesieniu aktualnych barier związanych z atrakcyjnością listu zastawnego dla jego inwestorów – można było przeczytać w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Jednak termin ten może być zmieniony w celu zapewnienia odpowiedniego vacatio legis dla zmian wprowadzonych ustawą, która zostanie opracowana na podstawie założeń. Jakie będzie to miało konsekwencje?

Zdaniem Norberta Jeziolowicza, dyrektora Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych otwiera drogę do przynajmniej częściowego rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów stojących przez polskim sektorem bankowym. – Do tej pory bowiem – głównie ze względu na utrudnienia legislacyjne lub podatkowe – polski sektor bankowy właściwie nie posiadał efektywnych narzędzi zapewniających długoterminowe refinansowanie działalności w zakresie kredytu hipotecznego. Wystarczy powiedzieć, że w większości przypadków 20- czy 25-letnie kredyty hipoteczne oparte są na krótkoterminowych depozytach klientów indywidualnych, z których jedynie kilka procent złożonych jest w bankach na okres dłuższy, co w przypadku polskiego rynku oznacza i tak co najwyżej dwa lata – podkreśla Norbert Jeziolowicz. Rząd spełniający marzenia bankowców? Coś w tym jest. – Kształt założeń do reformy listów zastawnych i banków hipotecznych jest zbieżny z postulatami środowiska bankowego. Nowelizacja ustawy otwiera zupełnie nowe możliwości – twierdzi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.

Sto lat czekam na twój list…

Hipoteczny list zastawny to dłużny papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany przez banki hipoteczne, którego podstawę stanowi wierzytelność zabezpieczona hipoteką. W liście zastawnym banki hipoteczne zobowiązują się do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych, takich jak wypłata odsetek i ostateczny wykup papierów. O atrakcyjności tego dokumentu dla wierzyciela banku przesądza zapewne to, że należności posiadaczy listów zastawnych zaspokajane są w pierwszej kolejności, przed innymi zobowią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: