Rynek Finansowy. Nadzór: KNF – newralgiczny regulator

BANK 2019/09

Fot. peshkov/stock.adobe.com

Z praktyki akademickiej wynika, iż niewielu młodych ludzi kojarzy Komisję Nadzoru Finansowego i jej urząd jako instytucję regulującą i nadzorującą rynek finansowy. Pokusić się można o tezę, iż gdyby przeprowadzić sondę uliczną, jej wynik byłby podobny. Czymże wobec tego jest owa KNF?

Jak to powstawało?

W dobie początku transformacji (lata 1989–1990) w ramach Narodowego Banku Polskiego funkcjonowała wyspecjalizowana struktura pod nazwą Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. W świetle bowiem tego, że ówcześnie nadzór nad systemem finansowym był właściwie nadzorem nad rodzącym się wówczas i przekształcającym się systemem bankowym i był oparty na dwóch instytucjach, tj. Ministerstwie Finansów i Narodowym Banku Polskim, przyjęto ogólny podział kompetencji: na licencyjne leżące po stronie ministerstwa i inspekcyjne po stronie banku centralnego.

W latach 1990–1991 wraz ze zmianą ustroju rozpoczynają się przekształcenia własnościowe i rodzą się zręby rynku kapitałowego. Powstają: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (dzisiejszy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA jest jeszcze częścią GPW SA jako spółki infrastrukturalnej), Ministerstwo Przekształceń Wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: