Rynek finansowy: Nadzór ma zastrzeżenia

BANK 2015/03

Co dalej z prawem bankowym? Na drodze ustawodawców piętrzą się kolejne przeszkody.

Co dalej z prawem bankowym? Na drodze ustawodawców piętrzą się kolejne przeszkody.

Krzysztof Maciejewski

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 listopada 2014 r. rodzi się w prawdziwych bólach. Niedawno do Ministerstwa Finansów wpłynęło pismo w tej sprawie z Komisji Nadzoru Finansowego. Swoje zastrzeżenia zgłasza także Narodowy Bank Polski. Nie wiadomo, czy prace nad nowelizacją nie zostaną na jakiś czas wstrzymane.

Problemy z nazewnictwem Już pierwsza uwaga UKNF jest dość istotna. Andrzej Jakubiak, przewodniczący nadzoru, zaczyna od tytułu projektu. – W związku z tym, że przepisy CRD IV obejmują nie tylko banki, ale również firmy inwestycyjne, postulujemy zmianę tytułu projektu ustawy, polegającą na wyraźnym wskazaniu, iż ten akt prawny obejmuje swoim zakresem oba wyżej wymienione segmenty rynku – stwierdza w piśmie. Dalej jest jeszcze mocniej. Projekt nie uwzględnia szeregu zasadniczych uwag i zastrzeżeń UKNF przekazanych do projektu z dnia 16 kwietnia 2014 r., które były przedmiotem ustaleń na konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów w dniach 12, 16 i 23 czerwca [2014 r. – przyp. red.] – czytamy. W związku z powyższym UKNF podtrzymuje 2015wszystkie nieuwzględnione uwagi i wskazuje na konieczność zmiany projektu, gdyż w obecnej wersji może powodować on wiele poważnych wątpliwości i problemów prawnych z interpretacją i stosowaniem przepisów w proponowanym brzmieniu.

Zdaniem Andrzeja Jakubiaka, propozycja nowelizacji – w zakresie zmiany ustawy – Prawo bankowe, nadal nie uwzględnia transpozycji szeregu artykułów dyrektywy CRD IV. Oprócz tego pominięto pełen zakres tzw. opcji narodowych, przez co nie wzięto pod uwagę wszystkich upoważnień przewidzianych w CRR dla właściwych organów. W szczególności, w zakresie opcji wynikającej z art. 124 ust. 2 CRR, uwzględniono jedynie możliwość określenia wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. W projekcie brak jest wreszcie transpozycji art. 91 ust. 2 i 9 CRD IV dotyczących odpowiednio wymogu poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich funkcji przez członków rady nadzorczej i zarządu oraz przeznaczania odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych na wprowadzenie w obowiązki i szkolenie członków tych organów.

Rola rady

Sporo zastrzeżeń pojawia się już w pierwszym artykule nowego projektu – począwszy od określenia podmiotu dominującego, aż po ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: