Rynek finansowy: Nadzór musi być!

BANK 2015/09

Lipcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SKOK oznacza nie tylko definitywne - w duchu prastarej zasady Roma locuta, causa finita - rozstrzygnięcie kontrowersji związanych z objęciem kas określonym poziomem nadzoru ze strony państwowego regulatora. W orzeczeniu o sygnaturze K41/12 Trybunał zawarł znacznie istotniejsze i bardziej uniwersalne przesłanie: pozostawanie instytucji finansowych poza kontrolą instytucji nadzorczych jest we współczesnym świecie ze wszech miar niedopuszczalne.

Konrad Machowski

Przypomnijmy. Przeciwko znowelizowanej w 2012 r. ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- -kredytowych do Trybunału wpłynęły aż cztery wnioski. 27 lipca 2012 r. grupa posłów zaskarżyła aż 73 przepisy ustawy o SKOK. Kolejny wniosek poselski, złożony 23 lipca 2013 r., obejmował z kolei 26 punktów. Oddzielne wnioski wnieśli także senatorowie – złożony przez nich 15 lipca 2013 r. dokument obejmował również 26 zarzutów wobec poszczególnych zapisów ustawy. Wątpliwości co do konstytucyjności przepisów regulujących funkcjonowanie SKOK miał również Prezydent RP – jego przedłożenie obejmowało trzy przepisy ustawy. Jak ustalił w toku postępowania Trybunał, oba wnioski poselskie i senatorski obarczone były istotnymi wadami, takimi jak choćby polemizowanie z ratio legis zmian w ustawie o SKOK, formułowanie postulatów de lege ferenda, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: