Rynek finansowy: Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora

NBS 2015/10

Z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim rozmawia Maciej Małek.

Panie prezesie, co z punktu widzenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest najistotniejsze dla bezpieczeństwa i stabilności finansowej sektora bankowości spółdzielczej?

Na wstępie przypomnę, że diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych. Z racji naszych statutowych powinności akcentujemy ryzyka związane ze stabilnością, pozostaniemy w tej kwestii wyczuleni dziś i jutro. Doceniając wagę szczególnej misji banków spółdzielczych, które w wielu środowiskach skutecznie przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu, konsekwentnie komunikujemy potrzebę odwrócenia niekorzystnych trendów, które ograniczają realne możliwości stabilnego rozwoju tego sektora.

Wszystko to motywuje nas do akcentowania problemów występujących na poziomie zrzeszeń czy pojedynczych bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: