Rynek Finansowy. Niebezpieczne weksle: Oferta nie dla drobnych ciułaczy

BANK 2019/11

Bezpieczna inwestycja do 10% rocznie. Prosty mechanizm, zapewniający spokój naszym inwestorom oraz stabilne i wysokie oprocentowanie – reklamy funduszy, oferujących inwestycje w weksle wystawiane przez firmy, brzmią nader zachęcająco. Eksperci Biura Rzecznika Finansowego nie mają jednak wątpliwości: nabywanie weksli jest szczególnie ryzykowne dla przeciętnego Kowalskiego, a cały mechanizm stworzono w celu ominięcia przepisów, regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.

Fot. Monster Ztudio/stock.adobe.com

Bezpieczna inwestycja do 10% rocznie. Prosty mechanizm, zapewniający spokój naszym inwestorom oraz stabilne i wysokie oprocentowanie – reklamy funduszy, oferujących inwestycje w weksle wystawiane przez firmy, brzmią nader zachęcająco. Eksperci Biura Rzecznika Finansowego nie mają jednak wątpliwości: nabywanie weksli jest szczególnie ryzykowne dla przeciętnego Kowalskiego, a cały mechanizm stworzono w celu ominięcia przepisów, regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.

Skłonność Polaków do oszczędzania zwiększa się wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Na przestrzeni ostatniej dekady liczba osób, które regularnie odkładają nadwyżkę finansową podwoiła się. W tym samym czasie średnia wartość oszczędności przypadających na jednego Polaka wzrosła z 49 tys. zł w roku 2008 do 102 tys. zł w roku ubiegłym – takie dane przytoczyli autorzy dziesiątej już edycji raportu „Postawy Polaków wobec finansów”, opracowanej przez ekspertów Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK!.

Chociaż oszczędzanie naszych rodaków z reguły ma charakter krótkoterminowy, a głównym motywem gromadzenia pieniędzy pozostaje zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki lub kosztowniejsze zakupy, nie brakuje również osób zainteresowanych inwestowaniem posiadanych środków. Tymczasem obecne realia rynkowe trudno uznać za sprzyjające dla drobnych ciułaczy. Rekordowo niskie stopy procentowe zasadniczo kwestionują opłacalność długoterminowego lokowania pieniędzy na kontach oszczędnościowych i krótkoterminowych depozytach bankowych. Także i zakup obligacji skarbowych bądź bazujących na tym instrumencie jednostek funduszy inwestycyjnych nie zapewnia oczekiwanej stopy zwrotu. Nietrudno się domyślić, iż sytuacja taka stanowi pożywkę dla różnorakich finansowych „cudotwórców”, promujących instrumenty rzekomo alternatywne wobec oferty podmiotów z regulowanego sektora finansowego. O tym, że szumne obietnice niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, co jakiś czas przekonują się, w dotkliwy sposób, kolejne grupy nierozważnych klientów.

30% w trzy lata bez ryzyka?

Na czym polega inwestowanie w weksle i dlaczego akurat ta forma miałaby zapewnić ponadprzeciętny zwrot z kapitału? Mechanizm zaproponowany przez oferentów w dużym stopniu przypomina mało popularne na rynku krajowym pożyczki społecznościowe. Środki uzyskane z tytułu sprzedaży papierów wartościowych przeznaczone są na finansowanie podmiotów gospodarczych. Oferta ma charakter nieograniczony, zatem remitentem takowego instrumentu może zostać dosłownie każdy, a nabycie weksli możliwe jest za pośrednictwem internetu. Zachętą dla drobnych ciułaczy ma być relatywnie niewysoka wartość pojedynczych weksli, dzięki czemu można lokować w ten sposób także i skromniejsze oszczędności, oraz ponadprzeciętna rentowność inwestycji. Według zapowiedzi jednego z funduszy, zakup papierów o wartości 10 tys. zł w perspektywie trzyletniej wygeneruje dochód na poziomie od 1800 do 3000 zł. Wartość wynagrodzenia uzależ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: