Rynek Finansowy. Nieuczciwe praktyki: Cicha rewolucja na rynku finansowym

BANK 2019/12

Fot. denphumi/stock.adobe.com

Mapy ryzyk szefów największych instytucji finansowych powiększyły się o kolejny obszar: wskaźniki referencyjne. Niedostrzegany przez wiele lat, szybko awansował na czoło kluczowych problemów, z którymi musi zmierzyć się system finansowy zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Ewolucja rynku finansowego nie jest wyłącznie kwestią ostatnich dziesięciu lat, liczonych od upadku Lehmann Brothers. Proces ten zapoczątkowany został wraz z pojawieniem się pierwszego pieniądza w Mezopotamii, i od tego czasu towarzyszył tak przełomowym wydarzeniom, jak emisja aureus w antycznym Rzymie, powstanie i dominacja bankowej potęgi Medyceuszy czy też reforma parytetu pieniądza z Bretton Woods.

Jednym z obszarów, w którym ostatnio zachodzą fundamentalne zmiany jest zarządzanie ryzykiem stóp procentowych. Jest to związane nie tylko z aktualnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Cicha rewolucja zachodzi w zakresie opracowywania i stosowania wskaźników stóp procentowych.

Takie skróty, jak WIBOR, LIBOR, EURIOR stanowią od kilku lat gwiazdy zarówno w świecie finansowym, jak również i w publicystyce gospodarczej. Część z tych gwiazd ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: