Rynek finansowy: Niewłaściwe postępowanie sądów

BANK 2015/09

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów ustawy Prawo bankowe, umożliwiających bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych. Jak w takiej sytuacji winny postępować sądy powszechne?

Łukasz Hejmej Paweł Wajda

Przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego była ocena tego, czy normy z art. 96, 97 i 98 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 128) są zgodne z art. 2, art. 9, art. 32, art. 45, art. 91, art. 175 i art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r., nr 67, poz. 284, ze zm.). Uznał on (sygnatura akt: P 45/12), że normy z art. 96 ust. 1 i z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Naruszenie zasady równego traktowania

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego umożliwienie bankom wystawiania, na podstawie swoich ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: