Rynek finansowy: Nowe oblicze Związku Banków Polskich

BANK 2010/12

W Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP. Wybrano nowe władze - 16-osobową radę oraz zarząd.

W Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP. Wybrano nowe władze - 16-osobową radę oraz zarząd.

Paweł Minkina

Rozpoczynając obrady, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Jacek Bartkiewicz podkreślił konieczność zmian struktury ZBP, dostosowujących izbę do nowych potrzeb, wyzwań i oczekiwań stawianych przez krajowy sektor bankowy.

– Pewnie będę wyrazicielem wszystkich Państwa, gdy powiem, że u progu nowego dwudziestolecia wszyscy wiążemy z nowym zarządem ZBP duże nadzieje. Świat się zmienia, Polska się zmienia, od 6 lat jesteśmy członkiem UE i można powiedzieć, że ciężar walki o lepsze warunki dla polskiego sektora bankowego częściowo przenosi się z Polski do Brukseli i związek musi na te wyzwania umieć odpowiedzieć. Być może wspólnie z innymi organizacjami tego typu. Jest to bardzo istotna kwestia. Musimy w tych czasach, kiedy sektor bankowy w Europie i na świecie staje się czarnym ludem, który według polityków jest odpowiedzialny za całe zło na tym świecie, bronić się, dbać o dobry wizerunek sektora po to, żeby jak najlepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów, bo często drobne grupy klientów niezadowolone z sektora decydują o wizerunku bankowości wśród społeczeństwa – powiedział.

Wyzwaniem będzie dotarcie do milionów osób, które korzystają z usług bankowych sporadycznie lub w ogóle nie mają z nimi styczności.

Modyfikacje w statucie, które ZBP wprowadził po ostatnim Walnym Zgromadzeniu, spowodowały wiele zmian w działalności izby. – Przede wszystkim przystosowano funkcjonowanie związku do wymogów dzisiejszych czasów. To rezultat debaty w naszym środowisku, której celem było wzmocnienie możliwości codziennego działania związku oraz koncentrowanie aktywności prezesów banków zasiadających w organach ZBP na sprawach o strategicznym znaczeniu dla sektora – podkreślił Jacek Bartkiewicz.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: