Rynek finansowy: Nowe regulacje kolejnym wyzwaniem dla polskiej bankowości spółdzielczej

NBS 2015/10

Dla banków spółdzielczych druga połowa roku to zapowiedz zmian, począwszy od nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. To również duże wyzwanie organizacyjne. Dla każdego banku głównym celem jest uzyskiwanie dobrych wyników, a o to dziś coraz trudniej.

Bohdan Szafrański

Europejski Związek Banków Spółdzielczych (EACB – European Association of Co-operative Banks) wymienia takie wartości wyróżniające bankowość spółdzielczą, jak: solidarność, samopomocowość, przeciwdziałanie wykluczeniu, wrażliwość na kwestie społeczne i środowiskowe oraz bliskość i zaufanie. Podkreśla się, że zaufanie jest kluczem relacji pomiędzy bankiem a jego klientami.

Dla banków spółdzielczych ma to oznaczać, że ich działania powinny służyć interesom klientów i jeśli to tylko możliwe, maksymalizacja zysku nie powinna być tu głównym celem. Banki spółdzielcze są też z reguły mniej skłonne do podejmowania ryzyka i bardziej ukierunkowane na działanie w dłuższej perspektywie niż banki komercyjne. Nie powinniśmy tracić tych wartoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: