Rynek finansowy – BANCASSURANCE: Nowe wytyczne – kolejne dokumenty

BANK 2015/11

- Rok 2015 z pewnością będzie odnotowany jako przełomowy na rynku bancassurance - te słowa, wypowiedziane przez wiceprezesa Związku Banków Polskich, mec. Jerzego Bańkę podczas inauguracji VII Kongresu Bancassurance stanowią najlepsze podsumowanie zmian regulacyjnych, jakie dokonały się - lub dokonają w najbliższych tygodniach - w roku bieżącym.

Jerzy Majka

I nie chodzi tu wyłącznie o obowiązującą od 1 kwietnia br. Rekomendację U, nowe zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe czy oczekującą na prezydencki podpis nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Równolegle bowiem Komisja Nadzoru Finansowego przygotowuje dwa nowe dokumenty, które – choć skierowane zasadniczo do sektora ubezpieczeniowego – mogą wywrzeć istotny wpływ również na funkcjonowanie branży bancassurance. Chodzi o wytyczne dotyczące systemu zarządzania produktem oraz badania jego adekwatności.

Wiele wskazuje na to, że zalecenia nadzorcze, zawarte w obu dokumentach, zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Wstępna wersja wytycznych została w obu przypadkach przyjęta przez KNF 23 czerwca br. i przekazana do konsultacji publicznych, w których uczestniczyli ubezpieczyciele, samorzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: