Rynek Finansowy: O bieżących problemach kraju

BANK 2018/01

Rozmowa MF BANK z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich.

Rozmowa MF BANK z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich.

Opublikowany w grudniu 2017 r. przez NBP „Raport o stabilności sytemu finansowego” jest generalnie bardzo optymistyczny, choć zawiera kilka uwag, które każą się zastanowić nad potencjalnymi zagrożeniami. Jak się domyślam, zna pan tren raport. Czy zgadza się pan ze wszystkimi wnioskami w nim zawartymi?

– Oczywiście zapoznałem się z tym opracowaniem. Raport jest wyważony. Zaczyna się od realistycznego stwierdzenia, że wzrost koniunktury w Polsce jest elementem trendu ogólnoświatowego. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na kilka kwestii godnych zaakcentowania.

Po pierwsze, ograniczenie zdolności polskich banków do generowania zysku i, co jest z tym związane, zmniejszenie tempa wzrostu funduszy własnych przy równoczesnym zwiększeniu regulacyjnych wymogów kapitałowych. Skutek będzie oczywisty – stopniowe zmniejszanie zdolności sytemu bankowego do finansowania rozwoju gospodarczego. Dzieje się tak za sprawą między innymi wysokich (choć zracjonalizowanych) obciążeń na BFG z racji kosztów restrukturyzacji SKOK, przerzuconych – nie wiedzieć czemu – na banki, oraz utrzymywanie obecnej formuły dodatkowego podatku bankowego. W raporcie kolejny raz zwrócono uwagę na konieczność dokonania zmian w systemie SKOK oraz w sektorze banków spółdzielczych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: