Rynek finansowy: O unikaniu presji finansowej USA

BANK 2012/12

Powstanie USA w wyniku buntu przeciwko fiskalnej presji Anglii to historia. Nie wyklucza jednak prób stosowania przez współczesne USA finansowej opresji wobec Europy i innych części świata

Maria Dunin-Wąsowicz

Światowy ład finansowy opiera się na dwóch głównych fundamentach: swobodzie przepływu kapitału i tajemnicy bankowej. Tysiące analiz, które przygotowano od implozji kryzysu w 2007 r., dowodzą, że oba stały się podstawą malwersacji instytucji finansowych oraz prywatnych inwestorów, a w efekcie – spotęgowania kryzysu. Przyjęcie w tej sytuacji opcji, że skandale bankowe, zwłaszcza w USA i Europie, były jedynie „wypadkiem przy pracy” instytucji z definicji godnych zaufania, nie wchodzi w grę. Takie podejście zagraża nie tylko interesom szeregowych klientów. Przede wszystkim zagraża integralności państw. Dzisiaj więc borykają się z dylematem: jak zwiększyć przejrzystość transakcji finansowych bez nadmiernego ograniczania zakresu stosowania tajemnicy bankowej. Tym samym, nie kreować spadku przepływów kapitału, które przecież nakręcają wzrost gospodarczy.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: