Rynek finansowy: Łoża komentatorów

BANK 2010/12

Jakie może mieć konsekwencje dla polskiego sektora bankowego przekroczenie przez dług publiczny granicy 55 proc. PKB?

Dariusz Winek

główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla sektora bankowego, wynikającym z przekroczenia przez dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego, określonego w ustawie o finansach publicznych – można mieć nadzieję, że jedynie krótkookresowo – jest wysoce prawdopodobna w takiej sytuacji deprecjacja złotego. Oznaczałaby ona szybki wzrost złotowej wartości aktywów nominowanych w walutach obcych i presję na pozyskiwanie depozytów, co prowadziłoby zapewne do wzrostu kosztów finansowania oraz trudności w zarządzaniu płynnością, podobnych do tych, jakie wystąpiły po upadku Lehman Brothers.

[alebankmodule ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: