Rynek finansowy: Outsourcingiem i factoringiem w nierzetelnego płatnika

BANK 2015/11

Skuteczne i efektywne zarządzanie wierzytelnościami jest podstawowym działaniem każdego przedsiębiorstwa, które nie chce utracić płynności finansowej. Jednak nie chodzi tu tylko i wyłącznie o skuteczną windykację zaległych płatności, ale o prowadzenie polityki, która wyeliminuje, a przynajmniej zminimalizuje, konieczność borykania się z dłużnikami. Wsparciedla przedsiębiorców stanowić mogą systemy komputerowe, pomoc wyspecjalizowanych firm, jak również specjalistyczne usługi bankowe.

Skuteczne i efektywne zarządzanie wierzytelnościami jest podstawowym działaniem każdego przedsiębiorstwa, które nie chce utracić płynności finansowej. Jednak nie chodzi tu tylko i wyłącznie o skuteczną windykację zaległych płatności, ale o prowadzenie polityki, która wyeliminuje, a przynajmniej zminimalizuje, konieczność borykania się z dłużnikami. Wsparciedla przedsiębiorców stanowić mogą systemy komputerowe, pomoc wyspecjalizowanych firm, jak również specjalistyczne usługi bankowe.

Sławomir Dolecki

Rozwój gospodarczy niesie za sobą coraz większy rozmach w działaniach wielu firm, ale stwarza jednocześnie wiele zagrożeń, wśród których do niepokojąco częstych należy utrata zdolności terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Takie problemy partnerów biznesowych nie pozostają bez znaczenia dla dużych i stabilnych przedsiębiorstw, a stają się często zabójcze dla małych i średnich firm. Dlatego też jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami.

Niestety, z najnowszego raportu BIG InfoMonitor wynika, iż problem nieterminowych płatności, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, pogłębił się. 42 proc. należności jest opóźnionych. Zatory płatnicze pojawiają się w co szóstej firmie, gdzie utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów. Średnia szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na każdą z tych firm wynosi 69,5 tys. zł. Dla 35 proc. firm jest to zjawisko sezonowe, w przypadku 12 proc. kłopoty z płynnością pojawiają się w różnych momentach roku. Zatory płatnicze to samonakręcająca się spirala, psują płynność i przekładają się na wstrzymywanie płatności. Terminowo swoje zobowiązania reguluje niespełna dwie trzecie przedsiębiorców, ponad jedna trzecia przyznaje, że zdarzają się im opóźnienia. Jeśli pojawiają się trudności z rozliczeniami, w pierwszej kolejności przedsiębiorcy uzupełniają zaległości w płacach pracowniczych oraz te związane z ZUS-em, podatkami. Dalej są kredyty i lea- sing. Najniżej w hierarchii terminowych płatności firm znajdują się zobowiązania wobec kontrahentów. Równocześnie 51 proc. ankietowanych nie przewiduje zmian w najbliższym czasie

I między innymi dlatego ważne jest należyte przygotowanie przedsiębiorstwa do efektywnego zarządzania należnościami. Jest to zadanie, które w pierwszej kolejności ma zapobiegać powstawaniu wierzytelności przeterminowanych, a w przypadku ich pojawienia się – skutecznie egzekwować środki od nierzetelnych kontrahentów.

Sprawdzać przed, monitorować w trakcie

Zarządzanie należnościami to proces wieloetapowy, który powinien rozpocząć się jeszcze przed nawiązaniem współpracy z nowymi kontrahentami. Dzięki sprawdzeniu potencjalnych partnerów biznesowych można ustalić, czy i na jakich warunkach warto z nimi współpracować, a także zebrać informacje potrzebne do skutecznego odzyskania długu w razie jego wystąpienia. Służą temu m.in. raporty z wywiadowni gospodarczych, raporty z biur informacji gospodarczej, dane z giełd długów. Drugim niezwykle ważnym krokiem jest monitoring faktur, który polega na stałej kontroli i analizie stanu należności oraz regularnym przypominaniu kontrahentom o zbliżającym się terminie zapłaty. Z badań Akademii Rozważnej Firmy wynika, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: