Rynek finansowy: Płatności w sieci lepiej chronione

BANK 2015/10

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie jako podstawowa forma potwierdzania płatności internetowych i ograniczenie możliwości otwarcia rachunku bankowego z wykorzystaniem przelewu weryfikacyjnego - to najważniejsze z postanowień zawartych w projekcie nowej Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Jerzy Majka

Nowy dokument ma na celu określenie i ujednolicenie minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa płatności internetowych, również w odniesieniu do transakcji dokonywanych w sieci przy użyciu kart płatniczych.

Zainteresowanie KNF bezpieczeństwem e-płatności wynikło z kilku przesłanek. W tym roku weszły w życie rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych, opracowane przez działające przy Europejskim Banku Centralnym Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Internetowych (SecurePay). Dokument zaleca wprowadzenie przy wszystkich rodzajach transakcji w internecie uwierzytelniania wieloskładnikowego. Ta metoda autentykacji opiera się na równoległym wykorzystaniu zabezpieczeń należących do co najmniej dwóch spośród poniższych kategorii:

  • coś, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: