Rynek finansowy: Podatki nie mogą destabilizować rynku finansowego

BANK 2016/02

Wszelkie podatki i opłaty nakładane na podmioty gospodarcze w ostatecznym rozrachunku poniesie klient - przypomniał podczas styczniowej konferencji Związku Banków Polskich jego prezes, Krzysztof Pietraszkiewicz. W obliczu jakże licznych danin nałożonych na sektor finansowy w ostatnich miesiącach, jak również pojawiających się projektach kolejnych obciążeń, ta ponadczasowa zasada gospodarki nabiera szczególnej wymowy...

Wszelkie podatki i opłaty nakładane na podmioty gospodarcze w ostatecznym rozrachunku poniesie klient - przypomniał podczas styczniowej konferencji Związku Banków Polskich jego prezes, Krzysztof Pietraszkiewicz. W obliczu jakże licznych danin nałożonych na sektor finansowy w ostatnich miesiącach, jak również pojawiających się projektach kolejnych obciążeń, ta ponadczasowa zasada gospodarki nabiera szczególnej wymowy...

Jerzy Majka

Polski sektor bankowy należał do grona największych podatników netto i bez dodatkowych obciążeń. Tylko z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych polskie banki wpłaciły w 2014 r. do budżetu państwa 3,98 mld zł, co stawiało bankowość na pierwszym miejscu wśród płatników CIT. Według wstępnych szacunków, również za rok miniony kwota ta będzie porównywalna. Skarb Państwa zyskał również 2 mld zł z tytułu podatku VAT, naliczonego od towarów i usług nabywanych przez banki w roku 2015. Warto tu dodać, że instytucje finansowe, jako podmioty nieodprowadzające VAT-u, nie mają również prawa do jego odliczania.

Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników to nie wszystkie obligatoryjne obciążenia sektora bankowego; istotną pozycję po stronie kosztów stanowi składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W ubiegłym roku banki odprowadziły z tego tytułu przeszło 2,25 mld zł. Prezes ZBP przypomniał, że w kwocie tej znalazł się komponent pod nazwą Fundusz Stabilizacyjny BFG, który – w myśl pierwotnych założeń – miał w Polsce pełnić rolę podatku bankowego. Kolejną pozycję w bilansie banków za rok ubiegły stanowiły opłaty z tytułu utrzymania Komisji Nadzoru Finansowego – wynoszące ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: