Rynek finansowy: Pokryzysowy obraz bankowości

BANK 2014/10

W okresie kryzysu na światowych rynkach finansowych krajowy sektor bankowy skutecznie przeciwstawiał się negatywnym trendom rynkowym. W minionych sześciu latach stabilnie wzrastała akcja kredytowa. Równie dynamicznie zwiększał się udział kapitału polskiego w sektorze bankowym. Za korzystną uznać można również tendencję wzrostową aktywów największych polskich banków na tle ich europejskich odpowiedników - to główne przesłania raportu "Polska i Europa - kryzys i konsekwencje" prezentowanego przez Związek Banków Polskich.

W okresie kryzysu na światowych rynkach finansowych krajowy sektor bankowy skutecznie przeciwstawiał się negatywnym trendom rynkowym. W minionych sześciu latach stabilnie wzrastała akcja kredytowa. Równie dynamicznie zwiększał się udział kapitału polskiego w sektorze bankowym. Za korzystną uznać można również tendencję wzrostową aktywów największych polskich banków na tle ich europejskich odpowiedników - to główne przesłania raportu "Polska i Europa - kryzys i konsekwencje" prezentowanego przez Związek Banków Polskich.

PAWEŁ MINKINA

Stabilny wzrost wspólnie z całą gospodarką

Polski sektor bankowy wzrastał w okresie kryzysu wraz ze stosunkowo szybkim rozwojem całej krajowej gospodarki. W okresie, który nastąpił po upadku banku Lehman Brothers, co uznaje się za początek międzynarodowego kryzysu finansowego i gospodarczego na świecie, Polska utrzymywała najwyższy w Unii Europejskiej wzrost produktu krajowego brutto (PKB). Średni w latach 2006-2013 wzrost PKB wynosił 3,9 proc (patrz wykres 1). W okresie zawirowań na światowych rynkach finansowych istotna okazała się stabilność krajowych instytucji finansowych. Zdaniem prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza brak potrzeby udzielenia pomocy polskim bankom podczas największego spowolnienia gospodarczego w Europie od czasu wielkiego kryzysu świadczy o jego ogromnej dojrzałości i stabilności. – Naszym zdaniem jest to wynik mądrze prowadzonej polityki bankowej przez wszystkich przedstawicieli branży – zarówno banków, jak i regulatorów – podsumował prezes ZBP

W latach 2008-2012 wsparcie dla sektora bankowego w Unii Europejskiej wyniosło aż 591 mld euro. Z tej pomocy skorzystało aż 19 państw członkowskich. Znaczącą cześć pieniędzy wykorzystały banki reprezentujące zaledwie trzy kraje – Niemcy, Wielką Brytanię oraz Hiszpanię. Łącznie kwota pożyczki udzielona instytucjom finansowym z tych trzech państw wyniosła aż 354 mld euro – co stanowi blisko 60 proc. całej kwoty udzielonego wsparcia. Polskie banki, jako jedne z nielicznych w UE, nie tylko nie skorzystały z takiego wsparcia, ale wręcz wzmacniały swój poziom bezpieczeństwa – przeciwdziałały nadmiernemu zadłużaniu się klientów oraz zaostrzały regulacje w zakresie kredytów konsumpcyjnych, jak również hipotecznych, utrzymując przy tym wysoką dynamikę akcji kredytowej. Polska zajmowała drugie miejsce spośród wszystkich 28 państw UE pod względem wzrostu kredytów udzielonych gospodarstwom domowym, MŚP i dużym przedsiębiorstwom w latach 2008-2014. Co ważne, w niespełna sześć lat przyrost w tej branży wyniósł blisko 40 proc. Dla porównania: w znajdującej się na końcu tabeli Irlandii w tym samym czasie zanotowano 41-proc. spadek liczby udzielonych kredytów.

Udział kapitału krajowego

Kryzys okazał się dobrym okresem dla bankowości w Polsce w zakresie zwiększania udziału kapitału krajowego w sektorze. W ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: