Rynek Finansowy: Polski nadzór czeka rewolucja

BANK 2018/11

Rynek finansowy

Gruntowna przebudowa struktury organu nadzorczego, nowe zadania KDPW i obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych to najważniejsze propozycje zawarte w procedowanym obecnie przez Sejm projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku.

Przesłanką dla bezprecedensowej inicjatywy ustawodawczej były nieprawidłowości towarzyszące dystrybucji obligacji korporacyjnych spółki GetBack, trudno jednak nie dostrzec, iż zakres postulowanych zmian znacząco wykracza poza potrzebę przeciwdziałania ujawnionym formom missellingu.

– Uchwalenie nowych przepisów oznaczać będzie faktyczną rewolucję na rynku nieskarbowych obligacji. Dotychczasowe zwyczaje rynkowe ulegną modyfikacji o wiele głębszej, niż mogłoby to wynikać z pobieżnej lektury tej ustawy – ocenił Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP. Trudno odmówić racji tej opinii. Dokument, skierowany pod obrady parlamentu 4 września br., przewiduje nowelizację aż dziewiętnastu aktów prawnych. Istotne zmiany mają objąć przepisy regulujące funkcjonowanie polskiego nadzoru finansowego, a więc ustawę o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: