Rynek finansowy: Pozaodsetkowe źródła przychodów

BANK 2015/05

Malejące stopy procentowe, skokowe obniżenie opłat interchange, ograniczony popyt na kredyty hipoteczne i konsumenckie to elementy otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują dziś banki. Jak wypełnić dochodową lukę?

Bohdan Szafrański

Wyniki finansowe osiągnięte przez polski sektor bankowy w 2014 r. trzeba uznać za dobre. Według danych GUS, wynik finansowy netto całego sektora wyniósł 16,2 mld zł, czyli o 7,1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Suma bilansowa wzrosła o 8,9 proc. i wyniosła 1529,6 mld zł. Z kolei wartość depozytów sektora niefinansowego zwiększyła się w skali roku o 10,1 proc., do 849,3 mld zł, a kredytów o 6,8 proc, do 892,2 mld zł. Natomiast koszty działania banków obniżyły się o 1,3proc., do 27,1 mld zł, w tym koszty pracownicze zmniejszyły się o 1,7 zł (15 049 mln zł w 2014 r), a koszty ogólnego zarządu o 0,9 proc. (12 085 mln zł).

Największy polski bank, PKO BP, uzyskał w ubiegłym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: